Ponadgabaryty – zmiany w prawie

fot. Faymonville

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego (OSPTN) stawia sobie za cel działanie na rzecz znormalizowania w Polsce wymogów prawnych dotyczących przewozów nienormatywnych oraz wprowadzenia zmian w ustawie o ruchu drogowym.

Łukasz Chwalczuk – wspólnik w kancelarii prawnej Iuridica, prezes zarządu OSPTN, ESTA Transport Section Executive (fot. Iuridica)
Łukasz Chwalczuk – wspólnik w kancelarii prawnej Iuridica, prezes zarządu OSPTN, ESTA Transport Section Executive (fot. Iuridica)

Przedstawiamy opisy projektów złożonych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) oraz plany stowarzyszenia OSPTN na bieżący rok.

Zmiany w zakresie pilotażu
Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującą ustawą o ruchu drogowym mianem pilota określa się osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu nienormatywnego. Pilot podczas wykonywania swoich czynności może wydawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze na takich samych zasadach jak policja, funkcjonariusz Straży Granicznej, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego lub strażnik gminny (miejski). Ustawa o ruchu drogowym teoretycznie daje pilotowi bardzo duże możliwości w zakresie kierowania ruchem. Niestety jak się okazuje w praktyce, uczestnicy ruchu albo nie wiedzą, jak zachować się na drodze podczas przejazdu transportu nienormatywnego, albo najzwyczajniej w świecie nie honorują sygnałów wydawanych przez pilotów. Jedną z przyczyn takiego ignorowania pracy pilota, który ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, są zbyt niskie standardy warunków technicznych pojazdów pilotujących, brak ujednoliconych reguł dotyczących oznakowania tych samochodów oraz brak możliwości wyświetlania znaków drogowych przez pojazd pilotujący, takich jak zakaz wyprzedzania lub uwaga niebezpieczeństwo.
W odróżnieniu od policjantów kierujących ruchem np. na skrzyżowaniach lub osób przeprowadzających dzieci przez przejścia dla pieszych praca pilota kierującego pojazdem pilotującym w znacznej części wykonywana jest w ruchu. O ile policjant na skrzyżowaniu jest w stanie w sposób jasny i klarowny wydawać polecenia pozostałym uczestnikom ruchu, o tyle w przypadku pilotów, którzy poruszają się z tyłu pojazdu nienormatywnego z prędkością np. 70 km/h, kontakt z pozostałymi użytkownikami dróg jest utrudniony. Aktualna tablica informująca o szerokości ładunku jest przez kierowców ignorowana, co więcej, statystyczny Polak nie wie, jaka jest normatywna szerokość ciężarówki, więc trudno jest mu ocenić, czy np. 4,5 m szerokości to dużo czy mało. Minimalistyczne wymogi w zakresie wyposażenia pojazdów pilotujących także nie służą bezpieczeństwu w ruchu drogowym, albowiem tzw. koguty, czyli żółte światła umieszczone na dachu, są mylnie klasyfikowane do pojazdów zarządcy drogi, jak np. piaskarki.
Dlatego też OSPTN od ponad roku stara się nakłonić przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do podjęcia stosownych kroków, aby:
• stan techniczny, wyposażenie i ujednolicone oznakowanie pojazdów pilotujących było kontrolowane przez diagnostów na stacjach kontroli pojazdów,
• pilot mógł wydawać polecania innym uczestnikom drogi za pomocą świetlnej tablicy informacyjnej przez wyświetlanie kilku podstawowych znaków drogowych – np. zakaz wyprzedzania,
• protokół kontroli wymiarów ładunku był podpisywany przez pilota oraz kierującego pojazdem nienormatywnym, co ma zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.