Kontakt

Redaktor naczelny
dr inż. Dariusz Piernikarski
Dariusz.Piernikarski@samochody-specjalne.com.pl


Zespół redakcyjny i współpracownicy:
Katarzyna Biskupska, Piotr Biskupski, Piotr Ignaciuk,
Piotr Muskała, Marek Pisarek,
redakcja@samochody-specjalne.com.pl


Reklama i promocja
Katarzyna Biskupska
tel. +48 606 290 562
Katarzyna.Biskupska@mazur.eu


Prenumerata
Daria Kleszcz
tel. +48 71 345 60 00
daria.kleszcz@mazur.eu


DTP
DTP@samochody-specjalne.com.pl


Prezes zarządu wydawnictwa
dr inż. Maciej K. Mazur
Maciej.Mazur@mazur.eu


Redakcja:
„Samochody Specjalne”
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków
redakcja@samochody-specjalne.com.pl
tel.: +48 71 783 24 16

Wydawca:
Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
IV Wydział Gospodarczy
KRS: 0000107944, NIP: 898-19-96-114
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł