Kässbohrer: “Za brak działania pójdziemy do piekła…” – Iffet Türken

fot. Kässbohrer
fot. Kässbohrer
fot. Kässbohrer

Iffet Türken jest członkiem zarządu w firmie Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH oraz szefem rozwoju biznesowego w Tirsan Solutions. Podczas targów IAA w Hanowerze podzieliła się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat aktualnej sytuacji w branży.

W skład grupy (holdingu) Tirsan wchodzą cztery marki: Tirsan, Kässbohrer Fahrzeugwerke, Talson Trailer oraz Hendricks Fahrzeugwerke. Producentem z największymi udziałami rynkowymi na terenie Unii Europejskiej jest Kässbohrer Fahrzeugwerke. W Polsce generalnym importerem naczep marki Kässbohrer jest firma TIMEX SA.

„Samochody Specjalne”: Jak ewoluuje strategia firmy na rynku europejskim, zwłaszcza w odniesieniu do konkurencji z innymi, licznymi producentami ze środka stawki?
Iffet Türken: Kässbohrer od lat realizuje wytyczoną ścieżkę rozwoju. Mocno inwestujemy w prace badawczo-rozwojowe i zdecydowanie nie robimy tego tylko po to, by się efektownie pokazać na targach takich jak IAA. Jest to proces ciągły, kierujemy się przede wszystkim korzyściami płynącymi dla naszych klientów. Oprócz tego wdrażamy zasady „szczupłej” produkcji, analizujemy i rozwiązujemy bieżące problemy i wprowadzamy środki zaradcze, unowocześniając i optymalizując nasze metody produkcji. To są złożone zagadnienia, ale staramy się poszukiwać równowagi w doborze celów i metod tak, aby to było zgodne z naszą ogólną strategią działania.

Czy wzrosty udziałów rynkowych Kässbohrera to właśnie wynik realizacji tej strategii, czy też ogólnie sprzyjającej koniunktury na rynku europejskim?
Nasze wyniki dowodzą słuszności przyjętej drogi rozwoju. Jesteśmy grupą międzynarodową, obecną na wielu rynkach, mamy bardzo zróżnicowaną i szeroką ofertę produktów. Jesteśmy również bardzo odporni na trudności – nie zniechęcają nas spadek koniunktury w jakimś regionie czy też nasze własne niepowodzenia. Poszukujemy rozwiązań i działamy dalej.
Szybkiemu wzrostowi naszych udziałów na rynku naczep towarzyszy wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w budowie i produkcji naczep oraz dywersyfikacja usług oferowanych branży transportowej. Uważam, że z naszą wszechstronnością wyraźnie wyróżniamy się na tle konkurencji. Oferujemy sprawdzone produkty o charakterze globalnym, jednak dopasowane do lokalnych potrzeb danego rynku. Mamy szeroką ofertę pojazdów i usług. Nieustannie inwestujemy w celu utrzymania idealnej równowagi pomiędzy sztuką inżynierską a pomysłowością.
Hasłem firmy Kässbohrer jest Ingenuity (połączenie sztuki inżynierskiej – engineering i pomysłowości – ingenuity – przyp. red.), a więc ponadprzeciętny poziom efektywności, prostota i niezawodność. Wypełnienie tego hasła treścią wypływa z naszego dziedzictwa i możliwości naszego zespołu, ale jest to też obowiązek. To umiejętność konstruowania połączona z umiejętnością rozwiązywania problemów. Rezultatem są nowe produkty, nowe inwestycje – one mówią same za siebie.
Obecnie wkraczamy w trudne czasy o dużej niepewności politycznej i ekonomicznej – wpływ tych zjawisk zauważamy już obecnie. Nie tylko w wymiarze politycznym, ale również ze względu na ogólnoświatowe trendy rozwojowe, takie jak urbanizacja czy zmiany klimatyczne. Wszyscy musimy się z tym zmierzyć, a do tego potrzebna jest długofalowa strategia działania. W związku z tym musimy pracować codziennie, powiedziałabym, że jeszcze ciężej, aby skoncentrować się na problemach przyszłości i je rozwiązać. Nasza siła wypływa z faktu dysponowania tak szeroką ofertą produktową i pokonywania na co dzień tak wielu różnych przeszkód wynikających z różnic o charakterze geograficznym czy kulturowym. To nas umacnia.