Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Szanujemy Państwa dane osobowe i dokładamy wszelkich starań, aby je należycie chronić. W celu prowadzonej przez nas działalności gromadzimy i przetwarzamy niektóre Państwa dane osobowe. Robimy to w celu dostarczania Państwu interesujących, aktualnych oraz dopasowanych do indywidualnych preferencji treści.

 

 1. Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1 w Bykowie, 55-095 Mirków. Telefon: +48 71 783 24 16,  adres poczty elektronicznej: info@mazur.eu.

Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 

 1. Cel zbierania danych

Administrator przetwarza dane osobowe tylko w zakresie dozwolonym przepisami RODO albo innymi przepisami prawnymi lub też na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której te dane dotyczą.

Dane są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z kontaktem na potrzeby ewentualnego nawiązania współpracy (co pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu), przedstawieniem oferty, zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usług, spełnienia obowiązków podatkowych i prowadzenia dokumentacji podatkowej, a także w celu świadczenia usług marketingu bezpośredniego. Dane te przetwarzamy również w celach archiwalnych, a także związanych z dochodzeniem roszczeń oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale w niektórych sytuacjach niezbędne – bez nich nie będziemy mogli m.in. zawrzeć umowy kupna–sprzedaży albo zrealizować wysyłki czasopisma.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z przepisami RODO danymi osobowymi są wszystkie informacje, które pozwalają zidentyfikować daną osobę. W ramach prowadzonej przez nas działalności możemy przetwarzać m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail. W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać także nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Prowadząc naszą działalność, jak większość przedsiębiorców, korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania tym podmiotom danych osobowych. W związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą być również powierzone: dostawcom oprogramowania informatycznego,  firmom kurierskim oraz Poczcie Polskiej w celu zrealizowania wysyłki, podmiotom biorącym udział w zawieraniu lub wykonywaniu umów z naszymi Klientami, firmie Freshmail (korzystamy z ich platformy przy wysyłce newslettera).

 

 1. Niezbędne prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych każdy kogo dotyczą ma prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia i wniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania. Ma także prawo do przeniesienia danych oraz może wnieść skargę do organu nadzorczego (czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdym momencie odwołać.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można skontaktować się z Administratorem:

 • pisemnie: Oficyna Wydawnicza Mazur sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, Byków, 55-095 Mirków
 • mailowo: info@mazur.eu
 • telefonicznie: +48 71 783 24 16.

 

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą usuwane po zakończeniu współpracy i po zakończeniu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Państwa dane osobowe w związku z usługami marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

 1. Postanowienia końcowe

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Informujemy, że niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszej strony internetowej. Administrator zachęca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się polityką prywatności obowiązującą na tych stronach.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji polityki prywatności w celu jej dostosowania do aktualnych wymogów prawnych.

 

 

POLITYKA WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIE     

W celu optymalizacji działania naszej strony internetowej, a także jak najlepszego dopasowania jej do indywidualnych preferencji naszych odbiorców wykorzystujemy pliki cookies, tzw. ciasteczka.

 

 1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. Ich wykorzystanie nie wiąże się z możliwością przedostania do urządzeń użytkowników wirusów, innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Ciasteczka są wykorzystywane w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych, a także świadczenia usług reklamowych oraz zapewnienia funkcjonalności, bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.
 3. Naszym odbiorcom zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, co może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych, takich jak Facebook. W celach optymalizacji naszych działań korzystamy także z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej. Są to m.in. informacje o odwiedzanych podstronach czy czasie spędzonym na danej stronie. Informujemy, że może zdarzyć się tak, że dane zbierane przez Google Analytics zapisywane są na serwerach w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym Państwa dane osobowe mogą znaleźć się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 4. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 • cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.