Ponadgabaryty: Rozwiązania Goldhofer do transportu bębnów kablowych już przetestowano w terenie

Kombinacja modułów transportowych Goldhofer, pomiędzy którymi zamocowane jest przęsło z bębnem kablowym (fot. Goldhofer)

Całkowicie nowe rozwiązanie firmy Goldhofer, które zostało już przetestowane w terenie, umożliwia transport bębnów kablowych dowolnej wielkości wydajniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Rosnące wymagania związane z transformacją branży energetycznej powodują, że w transporcie ciężkim potrzebne są coraz bardziej wydajne rozwiązania, aby przewozić coraz więcej dużych i cięższych ładunków do miejsc docelowych. O ile dotychczas główny nacisk kładziono na rozwój i modernizację instalacji energii odnawialnej, o tyle obecnie branża skupia się na procesach końcowych.

Aktualnie, konieczna jest budowa nowych linii przesyłowych i sieci. Budowa tych instalacji to złożone zadanie logistyczne. Nowe systemy elektroenergetyczne wymagają użycia kabli o średnicy ok. 150 mm i długości do 2 km, a przewody te są transportowane na miejsce w celu ułożenia między polami transmisyjnymi na ogromnych bębnach kablowych.

Stosowane obecnie do tego celu bębny kablowe mają od 3 m do 5 m długości i ponad 4 m średnicy, a ważą od 30 t do 50 t. Można na nich umieszczać kable o długości ok. 1 km. Podczas realizacji najnowszych projektów, takich jak niemiecki South Link i South–East Link, konieczne było dowiezienie bębnów kablowych o długości od 8 m do 12 m i ciężarze do 100 t! Pozwalały one na wykorzystanie kabli o długości do 2 km. Odwijanie i wciąganie kabli jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ zadanie to rzadko można wykonać w jednej operacji przy użyciu istniejących rozwiązań. Oznacza to znacznie wyższe koszty transportu i użycia sprzętu odwijającego oraz odpowiednich zezwoleń.

Bęben kablowy na przęśle można zamocować także na pokładach ładunkowych modułów transportowych (fot. Goldhofer)

Firma Goldhofer we współpracy z Energieanlagen Ramonat GmbH opracowała system do transportu bębnów kablowych o różnej masie i rozmiarze. Rozwiązania te nie tylko spełniają potrzeby klientów w zakresie transportu, ale także uwzględniają szczególne wyzwania związane z procesem rozwijania i umożliwiają znaczące zwiększenie wydajności prac.

Rozwiązanie Goldhofer
Bęben kablowy jest transportowany na specjalnym przęśle transportowym rozmieszczonym pomiędzy modułami Goldhofer heavy-duty w kombinacji 4+6 lub 5+7. 100-tonowe bębny można transportować w zestawie (4+6) bez przekraczania maksymalnego nacisku na oś wynoszącego 12 t. Łatwe do zamontowania hydrauliczne podpory umożliwiają podniesienie przęsła na wysokość pokładu ładunkowego przy pełnym obciążeniu, dzięki czemu zestaw modułów może być pod nim przesunięty. To znacznie zmniejsza całkowitą długość trasy pokonywanej na odcinku końcowym będącym placem budowy, a w połączeniu z modułami samobieżnymi zwiększa zwrotność całej kombinacji transportowej. Ponadto system wyposażono w zintegrowane urządzenie do rozwijania z zsynchronizowanym napędem, które zapewnia płynną pracę w miejscu docelowym.

Nowe przęsła do przewożenia bębnów kablowych są lżejsze i krótsze niż poprzednie porównywalne rozwiązania, są łatwe w obsłudze, mają dużą zwrotność i łatwiejsze rozwijanie kabla. Przekrój przęsła został zoptymalizowany, aby bęben linowy przylegał do podłoża na możliwie najniższej całkowitej wysokości przejazdu, odpowiadającej średnicy kołnierza. Kolejną dużą zaletą tego rozwiązania jest kompatybilność z istniejącymi systemami transportowymi. Za pomocą adaptera odwijarka może zostać doposażona w przęsła Goldhofer bezpośrednio we flocie klienta, co znacznie zmniejsza nakłady kapitałowe.

Goldhofer rozpoczął już prace rozwojowe nad bębnami kablowymi o mniejszej masie i rozmiarach, w tym nad instalacją urządzeń rozwijających na pokładach zbiornikowych stosowanych w naczepach niskopodwoziowych. Rezultatem będzie ponownie maksymalna efektywność ekonomiczna.

Opracowanie: Dariusz Piernikarski