Targi Ochrony Środowiska POLECO już wkrótce!

Fot. PolEco

Branżę gospodarki odpadami w najbliższym czasie czeka wiele wyzwań. O tym, jak sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie ochrony klimatu i środowiska, będzie można porozmawiać podczas targów POLECO, które odbędą się w dniach 13-15 października.

“Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców – to niektóre z rozwiązań przyjętych przez rząd w projekcie nowelizacji ustawy o odpadach. Miniony rok to także kilka innych istotnych zmian w polskim prawodawstwie m.in.: rządowy program „Polski Ład” czy „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”. Jak te zmiany legislacyjne wpłyną na inwestycje w samorządach, przedsiębiorstwach czy gospodarce komunalnej? Odpowiedzi poszukamy razem z wystawcami i zwiedzającymi targi POLECO” – mówi Paulina Pietrzak, dyrektor Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO.

Co można zobaczyć na targach?
Targi POLECO są miejscem do dyskusji i wymiany poglądów na tematy najbardziej nurtujące sektor ochrony klimatu i środowiska, a także do zapoznania się z najnowszymi technologiami, produktami, usługami i rozwiązaniami z zakresu techniki komunalnej, odpadów i recyklingu, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej i odnawialnych źródeł energii. To miejsce spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z branżą ochrony klimatu i środowiska, gospodarką komunalną i zrównoważonym rozwojem.

Wystawcy zaprezentują rozwiązania dla samorządów oraz przedsiębiorstw, będą to m.in. rozwiązania wykorzystywane w zakładach przetwarzania odpadów i sortowniach, myjki do pojemników na odpady, ekologiczne śmieciarki przystosowane do odbioru i transportu nowych frakcji surowców, a także maszyny do pielęgnacji zieleni w miastach oraz obsługi terenów użyteczności publicznej.

Konkurs PRODUKT W OBIEGU
Od 5 lat targom POLECO towarzyszy wystawa produktów i projektów finalistów konkursu PRODUKT W OBIEGU, odbywająca się pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska. Celem jest promowanie oraz upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Konkurs przeznaczony jest dla producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, a także startupów.

Zgłoszone do konkursu projekty wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. w ideę minimalizacji wpływu na środowisko wytworzonych produktów przez takie ich zaprojektowanie i wybór materiałów, który umożliwi ich powtórne wykorzystanie.

Konferencja “EkoSfera”
Integralną częścią targów POLECO będzie konferencja „EkoSfera”, która w tym roku odbędzie się w formule hybrydowej 13 października. Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia związane między innymi z Polskim Ładem. Prelegenci poruszą także tematy związane z przeciwdziałaniem suszy, ekoprojektowaniem, a także rolą samorządów w kontekście zmian klimatu. W konferencji będzie można uczestniczyć dzięki transmisji na www.poleco.pl oraz w mediach społecznościowych.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO odbędą się w dniach 13-15 października br. Bezpłatny bilet dla profesjonalistów można pobrać na stronie www.poleco.pl