Zrównoważona przyszłość transportu chłodniczego według Thermo King

Fot. Thermo King

Firma Thermo King w swych działaniach koncentruje się na obecnych i przyszłych rozwiązaniach zwiększających wydajność i ekologiczność chłodzenia w transporcie.

Siłą napędową firmy Thermo King, należącej do Trane Technologies, jest zobowiązanie do zmniejszenia do 2030 r. emisji związków węgla po stronie klientów o jedną gigatonę, co odpowiada łącznej rocznej emisji związków węgla Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii.

Innowacje w takich dziedzinach, jak elektryfikacja, precyzyjna kontrola temperatury, telematyka i łączność, przyczyniają się do uzyskania rozwiązań poprawiających jakość życia w zrównoważony sposób.
Przyszłość i zmiany w branży chłodniczej wiążą się z podnoszeniem efektywności i uzyskiwaniem długotrwałych korzyści ekonomicznych. Producenci pojazdów badają różne możliwości zasilania pojazdów ciężarowych, oferując opcje elektryczne, napędzane gazem ziemnym i inne rozwiązania alternatywne. Branża chłodnicza w transporcie dysponuje pełnym arsenałem rozwiązań, aby towarzyszyć im w drodze do tego celu. „Firma Thermo King nieustannie dążyła i dąży do poprawy wydajności i ograniczenia wpływu na środowisko produktów napędzanych silnikami Diesla, wprowadzając opcje napędu elektrycznego czy zasilania sieciowego w stanie gotowości, pionierskie technologie chłodzenia kriogenicznego, a także opracowując opcje hybrydowe z napędem elektrycznym i spalinowym oraz rozwiązania elektryczne, nie wydzielające spalin, CO2, zmniejszające zanieczyszczenia i hałas. Thermo King współpracuje również z firmą BPW na rzecz opracowania rozwiązania zasilanego osią pojazdu, o zerowej emisji spalin. Postęp nie ustaje” – komentuje Francesco Incalza, prezes firmy Thermo King na teren Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Fot. Thermo King

Wydajność niezależna od zasilania
W czerwcu 2020 r. firma Thermo King przedstawiła nową wersję agregatu chłodniczego do naczep – Advancer serii A. Dzięki modułowej konstrukcji modele Advancer są elastyczne, jeśli chodzi o źródła energii. Mogą być napędzane silnikiem Diesla, można je podłączyć do źródła energii elektrycznej w centrum dystrybucji, mogą też działać w oparciu o napęd hybrydowy z wykorzystaniem generatora i silnika ciągnika. Reakcje na ten produkt, który jest odzwierciedleniem wizji firmy Thermo King, jeśli chodzi o przyszłość agregatów chłodniczych do naczep, były bardzo pozytywne. Advancer zajął pierwsze miejsce w kategorii innowacyjna naczepa w konkursie Trailer Innovation 2021.

Pozostań w kontakcie
W chłodniczym łańcuchu dostaw nie można pominąć zdalnej łączności i telematyki. Zapotrzebowanie na połączone rozwiązania wzrasta z powodu dążenia dystrybutorów i ich klientów do wykorzystania gromadzonych danych, które mogą ułatwić doskonalenie i wdrażanie bardziej inteligentnych działań.
Oczekuje się, że rozwiązania bazujące na technologii chmury i Internetu rzeczy (IoT) zapewnią większą przejrzystość, odpowiedzialność i wydajność w transporcie i przechowywaniu produktów w warunkach chłodniczych. Technologie te umożliwią przedsiębiorstwom logistycznym lepsze reagowanie na potrzeby klientów.

Francesco Incalza (fot. Thermo King)

Francesco Incalza, prezes firmy Thermo King na teren Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
Elektryfikacja i zmiany konwencjonalnej architektury to trend, który nie ustaje, jednak branża powinna także zachować elastyczność w tej kwestii. Przyszłość nie określa jednego konkretnego źródła energii dla systemów chłodniczych. Brak jest uniwersalnego i jedynie właściwego rozwiązania. Z punktu widzenia możliwości oferowania klientom zrównoważonego wyboru oraz ochrony środowiska kluczowe znaczenie ma coś, co możemy nazwać niezależnością
od zasilania. Aby dostarczyć lepszą wydajność i osiągać niższą emisję związków węgla, należy zachować elastyczność pod względem stosowania określonej technologii. Agregaty chłodnicze powinny mieć możliwość przystosowania do różnych źródeł zasilania stosowanych obecnie i przyszłych zrównoważonych alternatywnych źródeł energii, zawsze zapewniając maksymalną możliwą wydajność.

Opracował Dariusz Piernikarski

Agregat Thermo King Advancer (fot. Thermo King)