Szczyt Dolin Wodorowych: Poznań gospodarzem przełomowego wydarzenia wodorowego

Fot. H2 Poland & NetZero Forum

Doliny wodorowe, to przedsięwzięcia polityczno – społeczno – gospodarcze mające na celu stworzenienie regionalnego rynku wodoru, łączącego wszystkie elementy produkcji, magazynowania, transportu i końcowego wykorzystania wodoru w jednym miejscu. Szczyt Dolin Wodorowych odbędzie się 24 kwietnia br. w Poznaniu w ramach H2Poland & NetZero Forum.

Doliny wodorowe znalazły się na szczycie agendy Komisji Europejskiej, czego dowodem jest przeznaczenie na nie 200 mln euro z programu REPowerEU, oprócz środków już dostępnych w ramach Partnerstwa na Rzecz Czystego Wodoru. W 2023 r. w Europie istniało już 65 Dolin wodorowych. “Doliny wodorowe są najlepszą odpowiedzią na trudne zadanie zwiększenia skali gospodarki wodorowej w UE i osiągnięcia ambitnych celów wyznaczonych przez REPowerEU” – zauważa Jorgo Chatzimarkakis, prezes Hydrogen Europe.

Wiodąca pozycja Unii Europejskiej w zakresie czystych technologii wodorowych i ram politycznych jest wielką wartością dla globalnej gospodarki wodorowej. “Kraje takie jak Niemcy mają stać się importerami czystego wodoru poprzez mechanizm rynku czystego wodoru i programy wsparcia, co stanowi cenną lekcję dla Korei, która również przewiduje znaczny import czystego wodoru” – mówi Jaedo Moon, założyciel Global Hydrogen Industrial Associations Alliance i były przewodniczący H2KOREA. Podkreśla on także, że jednocześnie koreańskie firmy przodują w zastosowaniach wodoru, takich jak FCEV i ogniwa paliwowe, oferując krajom europejskim idealnego partnera do rozbudowy ekosystemu wodorowego. “Międzynarodowe platformy, takie jak Global Hydrogen Industrial Associations Alliance, odegrają kluczową rolę w ułatwianiu wymiany informacji, polityki i współpracy między przedsiębiorstwami, ostatecznie przyspieszając naszą wspólną podróż w kierunku przyszłości Net Zero” – dodaje Jaedo Moon.

Wodór jest szansą dla Europy na wzrost gospodarczy, rozwój technologiczny, nowe miejsca pracy, dekarbonizację i zwiększenie niezależności energetycznej. Wodór to też wyzwania w zakresie potrzeb infrastrukturalnych, magazynowania i zwiększenia dostępności energii odnawialnej. Według inicjatora organizowanego wydarzenia Jacka Bogusławskiego, członka zarządu Województwa Wielkopolskiego inicjatywa Szczytu Dolin Wodorowych to platforma dla obecnych i przyszłych twórców projektów wodorowych. “Budujemy wspólny europejski rynek wodoru, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem” – wyjaśnia Jacek Bogusławski.

Niedawne przyjęcie Wielkopolski do Hydrogen Europe, stowarzyszenia branżowego z siedzibą w Brukseli, działającego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, podkreśla zaangażowanie regionu w promowanie innowacji w zakresie zrównoważonej energii. Jako członek regionalnego filaru HE, Województwo Wielkopolskie będzie współpracować z innymi regionami europejskimi, a także z interesariuszami branżowymi w zakresie zwiększania inicjatyw wodorowych na całym kontynencie. “Chcemy wzmocnić aktywność Województwa Wielkopolskiego na szczeblu UE i wskazać na ważną rolę, jaką pełnimy w integracji środowisk, dzieleniu się wiedzą, podnoszeniu akceptacji społecznej w świetle zachodzących zmian i wyzwań związanych z transformacją energetyczną. Stanowi to potwierdzenie woli zaangażowania Wielkopolski w działania na rzecz zielonej energii” – zaznacza Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Szczyt Dolin Wodorowych (Hydrogen Valley Summit) odbędzie się 24 kwietnia br. w Poznaniu w ramach H2Poland & NetZero Forum. Współorganizatorami Szczytu są: Województwo Wielkopolskie i Hydrogen Europe. Szczyt zgromadzi m.in. liderów branży, decydentów i naukowców z całego kontynentu i spoza niego, aby pogłębić wiedzę oraz propagować koncepcję Dolin Wodorowych.