Accelera by Cummins, Daimler Truck i PACCAR łączą siły w zakresie produkcji ogniw akumulatorowych w USA

Fot. Daimler Truck

Firmy Accelera by Cummins, jednostka biznesowa Cummins, Daimler Trucks &Buses US Holding oraz PACCAR nawiązują współpracę w celu przyspieszenia i ulokalnienia produkcji ogniw akumulatorowych, a także rozbudowy łańcucha dostaw akumulatorów w Stanach Zjednoczonych. Planowana jest spółka joint venture, która będzie produkowała ogniwa akumulatorowe do elektrycznych pojazdów użytkowych oraz do zastosowań przemysłowych.

Łączna wartość inwestycji w fabrykę o zdolności produkcyjnej 21 gigawatogodzin (GWh) ma wynieść od 2 do 3 mld USD.

Firmy będą mieć po 30% udziałów w spółce joint venture i wspólnie ją kontrolować. Początkowo spółka skoncentruje się na technologii akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP) do użytku w elektrycznych pojazdach użytkowych. Amerykańscy klienci zyskają wysoce nowoczesną fabrykę ogniw akumulatorowych wyspecjalizowaną w zastosowaniach użytkowych. Partnerem technologicznym spółki joint venture z 10-procentowym udziałem będzie firma EVE Energy, która wniesie swoje branżowe know-how w zakresie projektowania i produkcji ogniw. EVE Energy jest wiodącym na świecie producentem ogniw akumulatorowych LFP dla przemysłu motoryzacyjnego, notowanym na giełdzie w Shenzhen.

Spoczywa na nas odpowiedzialność za dekarbonizację przeprowadzaną w sposób optymalny dla wszystkich naszych interesariuszy i naszej planety. Wymaga to ścisłej współpracy z ważnymi partnerami. Nie tylko rozwijamy technologię istotną dla naszych klientów, ale również przyspieszamy transformację energetyczną w Stanach Zjednoczonych” – mówi Jennifer Rumsey, prezes i dyrektor wykonawczy firmy Cummins.

Naszą wizją jest lokalna produkcja wysokiej jakości akumulatorów, które usprawnią działania biznesowe klientów oraz pomogą im w osiąganiu celów ekonomicznych i środowiskowych” – stwierdza Preston Feight, dyrektor wykonawczy firmy PACCAR.

Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck, stwierdza: „Z punktu widzenia Daimler Truck, partnerstwo i rygorystyczne monitorowanie kosztów, a także inteligentna alokacja kapitału są najważniejszymi czynnikami sukcesu na drodze do zrównoważonego transportu. Planowane wspólne przedsięwzięcie umożliwi wykorzystanie efektów skali wykraczających poza potencjał Daimler Truck. Stanowi ono istotny element naszej strategii uprzemysłowienia akumulatorów i zapewnia dostęp do odpowiedniej technologii ogniw akumulatorowych po odpowiednich kosztach”.

Transakcja podlega jeszcze zwykłym warunkom finalizacji oraz musi uzyskać wymagane zgody organów kontrolnych i regulacyjnych, co obejmuje złożenie dobrowolnego pełnego zgłoszenia w Komitecie ds. Inwestycji Zagranicznych w Stanach Zjednoczonych (CFIUS).

Opracował: Dariusz Piernikarski