„Dążenie do zerowej emisji”- Iveco i Shell w międzybranżowej dyskusji panelowej

Fot. Iveco

Iveco i Shell wspólnie zorganizowały cyfrowe wydarzenie, zapraszając branżowych ekspertów i autorytety do dyskusji panelowej pod hasłem „Dążenie do zerowej emisji — droga do zrównoważonego transportu ciężkiego”. Debata była transmitowana na żywo na kanale IVECO LIVE CHANNEL, a nagranie video dostępne jest obecnie na tej platformie.

Obie firmy deklarują działania zmierzające do dekarbonizacji transportu drogowego i uważają, że czystsza przyszłość wymaga współpracy różnych interesariuszy — od branży energetycznej i producentów pojazdów po klientów i inne instytucje.

Zorganizowane przez nie wydarzenie było okazją do spotkania ekspertów w celu omówienia optymalnej ścieżki dekarbonizacji sektora transportowego. Uczestnicy dyskusji panelowej skupili się na potrzebie popularyzacji bardziej ekologicznych źródeł energii oraz roli skroplonego gazu ziemnego (LNG i bio‑LNG) w strukturze energetycznej transportu, a także na nowych rozwiązaniach podnoszących efektywność pojazdów oraz technologii napędu wodorowego i elektrycznego.

Wydarzenie zainaugurował Tarek Helmi, Partner & Leader Future of Energy w firmie Deloitte, który naświetlił sytuację przeglądem branżowych trendów i wprowadzeniem do tematu wykorzystania LNG i bio‑LNG w transporcie. Następnie Luca Sra, Chief Operating Officer Iveco Truck Business Unit, i Patrick Carré, Vice President Global Commercial Road Transport z firmy Shell, przedstawili w skrócie plan działań Iveco i Shell dotyczących zrównoważonego transportu w szybko zmieniającej się branży oraz ambicje obu firm dotyczące transformacji energetycznej.

„W Iveco traktujemy pogarszającą się jakość powietrza i zmiany klimatu jako pilne kwestie, wymagające podjęcia natychmiastowych działań. Dlatego też nasza firma zobowiązała się do całkowitej eliminacji paliw kopalnych do 2040 roku. Oznaczałoby to wyprzedzenie o 10 lat ambitnego celu osiągnięcia neutralności węglowej wyznaczonego przez Komisję Europejską. Dekarbonizacja branży transportowej jest nie tylko po prostu konieczna, ale także możliwa. W tym celu wszyscy interesariusze w łańcuchu wartości biometanu muszą połączyć siły, aby wspierać dalszy rozwój technologii i promować rolę tego paliwa jako czynnika sprzyjającego ograniczaniu emisji CO2 w ciężkim transporcie.”— powiedział Luca Sra, Chief Operating Officer Iveco Truck Business Unit.

Po wygłoszeniu słowa wstępnego Tarek Helmi otworzył dyskusję panelową, w której udział wzięli Giandomenico Fioretti, Alternative Propulsion Business Development Director w Iveco, Christian Hoellinger, Downstream LNG Europe Lead w Shell, Matthias Maedge, Director of Advocacy w IRU (Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego) i Christoph Domke, Senior Director and Clean and Smart Mobility Lead w FTI Consulting.

Debata rozpoczęła się od tematu rosnącego zapotrzebowania klientów na niskoemisyjne samochody ciężarowe. Giandomenico Fioretti podkreślił, że popyt na ciągniki siodłowe zasilane LNG konsekwentnie rośnie. Jeszcze w 2015 r. były to produkty niszowe, a dziś stanowią prawie 4% łącznego wolumenu sprzedaży w branży. Potem dyskutowano o korzyściach wynikających ze stosowania LNG i bio‑LNG oraz o dostępności biometanu, który obecnie stanowi średnio 17% gazu wykorzystywanego w transporcie w Unii Europejskiej, a w najbliższych latach jego dostępność powinna być już powszechna. Następnie uczestnicy przeszli do omówienia aspektów regulacyjnych, ekonomiki eksploatacji ciężarówek zasilanych gazem oraz rozwoju technologii. Poruszono też kwestię rozbudowy infrastruktury w celu dalszego zwiększania produkcji bio‑LNG jako kluczowego czynnika umożliwiającego osiągnięcie zerowej emisji CO2.

Dyskusja zakończyła się wnioskami dotyczącymi znaczenia współpracy między różnymi firmami w całym ekosystemie, która umożliwi dekarbonizację transportu. Skierowano także wezwanie do wszystkich interesariuszy, by wspólnymi siłami wspierali oni przechodzenie na LNG i bio‑LNG jako sposób na zrównoważony rozwój.