Daimler Truck uzyskuje homologację drogową dla ciężarówek z napędem na ogniwa paliwowe

Fot. Daimler Truck

Firma Daimler Truck konsekwentnie realizuje techniczną strategię elektryfikacji swoich samochodów ciężarowych i właśnie osiągnęła kolejny przełom na tej drodze: w październiku br. właściwe urzędy niemieckie dopuściły do ruchu drogowego ulepszony prototyp ciężarówki Mercedes-Benz GenH2 Truck, napędzanej wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Już w kwietniu na swoich zamkniętych torach testowych producent samochodów ciężarowych rozpoczął testy udoskonalonego prototypu samochodu ciężarowego Mercedes-Benz GenH2, zaprezentowanego w 2020 roku. W ich trakcie ciężarówka napędzana wodorowymi ogniwami paliwowymi, która w wersji seryjnej zaprojektowana została na przebiegi 1000 kilometrów i więcej bez postoju na tankowanie, przejechała z powodzeniem wiele tysięcy kilometrów testowych. Teraz jej testy obejmą także drogi publiczne. Będą się one odbywać m.in. na drodze B462, gdzie w ramach projektu eWayBW transport towarów w pobliżu Rastatt ma zostać testowo zelektryfikowany z wykorzystaniem ciężarówek zasilanych z napowietrznych linii trakcyjnych. Działania te obejmą również testy porównawcze pojazdu Mercedes-Benz eActros z akumulatorowym napędem elektrycznym z ciężarówkami innych producentów – zasilanymi z napowietrznych linii trakcyjnych lub napędzanych z ogniw paliwowych. Daimler Truck we własnym zakresie nie planuje wytwarzać ciężarówek zasilanych z napowietrznych linii trakcyjnych. Już od lipca 2019 r. eActros dobrze sprawdza się w intensywnych testach praktycznych, przeprowadzanych w regionie Rastatt przez firmę Logistik Schmitt.

Dzięki uzyskaniu homologacji drogowej pojazdu GenH2 Truck, Daimler Truck osiągnął istotny postęp na drodze do jego produkcji seryjnej. Producent zamierza dostarczyć klientom pierwsze seryjne egzemplarze tej ciężarówki w roku 2027, a ponadto wyznacza sobie ambitny cel, aby do roku 2039 na rynku europejskim, japońskim i północnoamerykańskim oferować już tylko takie samochody nowe, które podczas jazdy („tank to wheel”) będą neutralne pod względem emisji CO2. W tym celu producent samochodów ciężarowych koncentruje się na elektryfikacji swoich pojazdów i realizuje dwutorową strategię z wykorzystaniem elektrycznego napędu akumulatorowego i napędu na bazie wodoru. Kombinacja ta pozwala firmie Daimler Truck zaoferować klientom najlepsze opcje pojazdów do poszczególnych rodzajów zastosowań. Im lżejszy ładunek i mniejsza odległość, tym częściej zastosowanie znajdzie napęd akumulatorowy. W przypadku cięższych ładunków i większych odległości preferowane będą raczej ogniwa paliwowe.