Ewolucja systemów zarządzania flotą

fot. Renault Trucks

Zarządzanie flotą pojazdów to duże wyzwanie. Technologie GIS, GPS i GSM pozwalają na stworzenie systemów zdalnego zarządzania flotą, które dają przewoźnikom możliwości optymalizacji pracy, a co za tym idzie także zwiększenia korzyści ekonomicznych.

Zarządzanie flotą pojazdów użytkowych jest skomplikowane ze względu na mnogość często trudnych do przewidzenia czynników decydujących o jej funkcjonowaniu. Efektywność zarządzania przekłada się wprost na kondycję finansową każdej firmy transportowej. W małych firmach rodzinnych realizowane jest najczęściej przez właściciela, który przy pomocy własnej wiedzy, doświadczenia i telefonu komórkowego oraz wsparciu zaufanych, doświadczonych kierowców ustala (często na bieżąco) zadania przewozowe dla poszczególnych pojazdów i kierowców. Jednak w przypadku dużych flot liczących kilkanaście, kilkadziesiąt lub kilkaset pojazdów taki sposób zarządzania jest zupełnie niemożliwy. Tu z pomocą przychodzą kompleksowe systemy zarządzania bazujące na złożonych rozwiązaniach teleinformatycznych, coraz powszechniejsze na naszym rynku transportowym.

Zarządzanie flotą pojazdów
Zarządzanie flotą, nazywane czasem również zarządzaniem taborem, oznacza dążenie do synergii pomiędzy alokacją i przepływem środków transportu, zasobów ludzkich i innych (np. paliw) uzyskanej w celu optymalizacji zadań logistycznych floty z uwzględnieniem kryteriów czasu, efektywności, kosztów oraz lokalizacji. Mówiąc inaczej, chodzi o całość zagadnień związanych z zarządzaniem środkami transportu, a więc w sporym uproszczeniu:
• przydział pojazdów i kierowców do zadań
• przydział ładunków do pojazdów
• nadzór nad serwisem
• nadzór nad gospodarką paliwową.

System zarządzania flotą gromadzi dane o stylu jazdy kierowcy i pozwala na dostosowanie parametrów pracy wybranych podzespołów pojazdu (np. skrzyni biegów) do warunków drogowych (przyczepność nawierzchni, spadek drogi itp.) (fot. Scania)
System zarządzania flotą gromadzi dane o stylu jazdy kierowcy i pozwala na dostosowanie parametrów pracy wybranych podzespołów pojazdu (np. skrzyni biegów) do warunków drogowych (przyczepność nawierzchni, spadek drogi itp.) (fot. Scania)

Efektywne zarządzanie flotą pojazdów użytkowych wymaga wykorzystania dobrego oprogramowania komputerowego. Istnieje wiele aplikacji służących do obsługi zarządzania flotą pojazdów. Część z nich to rozwiązania standardowe, oferowane przez producentów sprzętu do zarządzania flotą, czasem (szczególnie gdy odbiorcą są duże firmy) oprogramowanie powstaje na zamówienie. Tego typu usługi oferuje przykładowo firma Teagle, która poprzez systemy telematyczne umożliwia zbieranie wielu bardzo cennych danych w tym nie tylko samego położenia geograficznego, ale również prędkości poruszania się pojazdów. Nowoczesna technologia pozwala na dostęp do cennych danych o statusie pojazdów w czasie rzeczywistym – co w oczywisty sposób umożliwia szybkie reagowanie na zdarzenia losowe. Systemy zarządzania flotą pojazdów oferują również producenci samochodów ciężarowych, autobusów i naczep. Te jednak skupiają się bardziej na technicznych aspektach eksploatacji floty, zapewniając możliwość zdalnej diagnostyki usterek czy optymalizacji zużycia paliwa, mniejszą wagę przykładając do kwestii organizacji przewozu.
We współczesnych metodach zarządzania flotą pojazdów rozwinęła się nowa tendencja polegająca na kompleksowym podejściu do zarządzania, a poszczególne problemy łączy się w duże bloki zagadnień, np.: bieżąca lokalizacja pojazdów, ewidencja czasu pracy kierowców, planowanie tras oraz pomiar i kontrola parametrów eksploatacyjnych pojazdu.