Grupa Wielton podsumowuje 2020 rok i optymistycznie planuje bieżący – wielkość sprzedaży ma przekroczyć 20 tys.

Fot. Wielton

Na przeprowadzonej on-line 11 lutego br. konferencji prasowej dla inwestorów przedstawione zostały szacunkowe wyniki Grupy Wielton – dokładne rezultaty znane będą w kwietniu. Nie mogło również zabraknąć informacji o planach na rok bieżący.

Szacunkowe wyniki Grupy Wielton w 2020 r. okazały się lepsze od oczekiwań. W 2020 r. przekazano klientom 15 420 produktów – jest to 26% mniej niż w 2019 r., co przełożyło się na 1 809,3 mln zł przychodów i 94,4 mln zł EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniami). Grupa ograniczyła zadłużenie finansowe netto do 371,6 mln zł (–7% r/r) m.in. przez skuteczne zarządzanie kapitałem pracującym.
Największe spadki wolumenów odnotowano na największych rynkach – we Francji i w Polsce. Najlepiej sytuacja wyglądała na rynku brytyjskim – spółka Lawrence David nie tylko utrzymała pozycję nr 2, ale wzmocniła udział rynkowy – wynosi on obecnie blisko 11%. Na rynku rosyjskim Wielton ma udział rynkowy na poziomie 3,2% mimo trudnej sytuacji związanej z mocną deprecjacją rubla, co osłabiało pozycję producentów zachodnich, a faworyzowało lokalnych.

Mariusz Golec (fot. Wielton)

Mariusz Golec, pierwszy wiceprezes zarządu i dyrektor wykonawczy (CEO) Grupy Wielton
Ten rok sprzedażowo nie był rokiem złym. Utrzymaliśmy pozycję nr 3 w Europie, utrzymaliśmy pozycję nr 1 we Francji i poziomy rynkowe w wysokości 18%, mamy pozycję nr 2 w Wielkiej Brytanii i udział rynkowy 11%. Trendy wzrostowe odnotowaliśmy w 3 i 4. kwartale – są one potwierdzone liczbą spływających zamówień, głębokim backlogiem i dużym komfortem dla naszych zakładów w planowaniu produkcji. Ubiegły rok to był dobrze wykorzystany czas na udoskonalenia produktowe, które dają dobry asumpt do wejścia w rok 2021”.

Zmiany w strukturach
W ubiegłym roku dotychczasowy skład zarządu spółki Wielton został rozszerzony o osoby pełniące funkcje centralne. Funkcję prezesa zarządu objął Paweł Szataniak – większościowy współudziałowiec i dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej wieluńskiej spółki. Obecny prezes zarządu Mariusz Golec objął w nowej strukturze funkcję pierwszego wiceprezesa zarządu i dyrektora wykonawczego (CEO) Grupy Wielton. Ponadto wiceprezesem zarządu w funkcji dyrektora finansowego Grupy (CFO) został Piotr Kamiński, były członek rady nadzorczej Wielton SA.
Wydzielono także działalność zakładów produkcyjnych w Wieluniu, aby docelowo stanowiły odrębną jednostkę organizacyjną Wielton Wieluń. Jej dyrektorem zarządzającym jest Piotr Kuś, który został również powołany na wiceprezesa zarządu Wielton SA. W obecnej strukturze polska spółka zajmuje taką samą pozycję jak pozostałe podmioty wchodzące w skład Grupy Wielton. W konsekwencji ma to przynieść korzystną zmianę w kreowaniu wartości dla akcjonariuszy Wielton SA.

Paweł Szataniak (fot. Wielton)

Paweł Szataniak – prezes Zarządu Grupy Wielton
Wielton w ciągu kilku lat stał się dużą międzynarodową grupą. W tym czasie bardzo silnie rósł organicznie, następowała rozbudowa mocy produkcyjnych i dokonano kilku akwizycji zagranicznych. Przy tak intensywnym rozwoju musiała nastąpić zmiana sposobu zarządzania. Swoją rolę widzę przede wszystkim jako kreatora wizji, wyznaczającego strategiczne kierunki rozwoju Grupy. W firmach szybko rozwijających się decyzje bieżące muszą być podejmowane szybko, blisko powstających wyzwań – w naszym przypadku przez lokalne zarządy. Natomiast decyzje strategiczne muszą podlegać głębokiej analizie, stąd w naszym modelu jest decyzyjny zarząd grupowy i konsultacyjna rada dyrektorów. Składa się ona z kluczowych osób z najważniejszych spółek – osób z ogromnym doświadczeniem i wiedzą o poszczególnych rynkach. Jest również rada nadzorcza opiniująca i wyrażająca zgodę w przypadku najważniejszych decyzji. Wprowadzone zmiany wpisują się w federacyjny model zarządzania Grupą: lekka struktura holdingowa i silne lokalne zarządy.”

Trudne warunki działania
Wyniki Grupy Wielton są lepsze od tych, jakie zakładano w początkowej fazie pandemii. Starano się skutecznie radzić sobie w kryzysie, skupiając się na kluczowych kwestiach: bezpieczeństwie, zarządzaniu sytuacją finansową oraz inwestycjach poprawiających efektywność i marżowość – skuteczność tych działań potwierdziły wyniki uzyskane na koniec 2020 r. Maksymalnie wykorzystano potencjał modelu biznesowego oraz usprawniono zarządzanie Grupą.
Podjęto wiele działań mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i płynności finansowej. Priorytetem stało się zapewnienie jak największej poduszki finansowej, m.in. poprzez uwolnienie środków z zapasów i należności handlowych oraz skuteczne pozyskiwanie dotacji z tarcz antykryzysowych. Zarządzanie kapitałem pracującym oraz wsparcie instytucji finansujących były kluczowe.
W 2020 r. podjęto wiele działań mających na celu rozwój produktów i rozwiązań Grupy pozwalających na zwiększenie konkurencyjności przy optymalnym wykorzystaniu kompetencji poszczególnych spółek. Takimi projektami były m.in. wprowadzenie nowej strategii posprzedażowej we wszystkich spółkach i rynkach pod jedną, wspólną marką ABERG oraz powołanie spółki Langendorf Polska i utworzenie centrum kompetencyjnego naczep niskopodwoziowych w Wieluniu. Pracowano również nad nowymi produktami, modernizowano dotychczasowe rozwiązania, odpowiadając na trendy i potrzeby poszczególnych rynków, skupiając się na produktach o największej marżowości. W gamie produktów wprowadzono m.in. najlżejszą naczepę kurtynową w portfolio Wieltonu – Strong Light Master, przeprowadzono optymalizację konstrukcji zestawów przestrzennych oraz pracowano nad rozwojem rodziny naczep niskopodwoziowych w ramach wspomnianego centrum kompetencyjnego Langendorf.

Dobre prognozy na 2021
Grupa Wielton optymistycznie zapatruje się na rok 2021 – oczekuje się, że obecny rok może być zbliżony do 2019 r. Grupa Wielton zamierza sprzedać ponad 20 tys. produktów, co przełoży się na 2,4 mld zł przychodów, a zrealizowane inwestycje z poprzedniego roku mają poprawić rentowność Grupy – zgodnie z szacunkami Grupa ma wypracować marżę w wysokości ok. 7% EBITDA. Wszystkie zakłady produkcyjne pracują z dużą intensywnością, a spływ zamówień wskazuje, że ten trend utrzyma się przez kolejne miesiące.
W bieżącym roku Grupa Wielton zamierza przeznaczyć na inwestycje 45–50 mln zł. Rozpocznie się budowa nowego Centrum Obsługi Klienta w Wieluniu – ten nowoczesny obiekt ma skupiać wiele funkcji pod jednym dachem. W poszczególnych spółkach Grupy planowanych jest również wiele inicjatyw. W fabryce w Wieluniu planuje się uruchomienie zrobotyzowanej linii do spawania muld wywrotek, a w fabryce Fruehauf uruchomienie zrobotyzowanej linii do spawania belek głównych ram naczep i centrum laserowego do cięcia i wykrawania blach. Inwestycje te wesprze rząd francuski dotacją 750 tys. euro. W spółce Lawrence David ma zostać uruchomiony wydział rozładunku podwozi przywożonych z Polski. Kończy się również proces alokacji produkcji komponentów pomiędzy dwoma zakładami brytyjskiej spółki. Podnoszone są możliwości produkcyjne spółki Langendorf Polska – w trakcie zakupu są dwa centra laserowe oraz prasy krawędziowe, tym samym powstanie wydział produkcji komponentów dla całej grupy Langendorf (dotychczas komponenty powstawały w kooperacji).
Kontynuowane będą również projekty strategiczne, takie jak wdrażanie strategii posprzedażowej ABERG, tworzenie własnych rozwiązań telematycznych pod marką ABERG Connect.

Opracowanie Dariusz Piernikarski

Fot. Wielton