Raport: Dystrybutorzy i producenci części w czasach pandemii. Część 1

Fot. Pixaby

Branża motoryzacyjna to system naczyń połączonych. Stąd też pandemia wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 dotyka nie tylko producentów części, ale również firmy zajmujące się ich dystrybucją, a także przedsiębiorstwa świadczące usługi serwisowania i naprawy pojazdów.

W celu zbadania aktualnej sytuacji producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych oraz warsztatów portal MotoFocus.pl na zlecenie Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) przeprowadził badania sondażowe. Badanie producentów i dystrybutorów części odbyło się 21–24 marca, zaś warsztatów motoryzacyjnych w dniach 18–20 marca.

W części pierwszej materiału prezentujemy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród producentów części motoryzacyjnych. W kolejnych częściach przedstawimy wyniki badania sondażowego wśród dystrybutorów części motoryzacyjnych oraz warsztatów.

Grupa badanych: Producenci części motoryzacyjnych

Z przeprowadzonego badania wynika, że jest to aktualnie najbardziej dotknięty kryzysem segment, reprezentowany przez SDCM. W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa wiele fabryk zostało zamkniętych, w związku z czym ich produkcja jest ograniczona w różnym stopniu. Niemal trzy czwarte producentów części motoryzacyjnych już teraz dostrzega problemy z powodu ograniczenia zamówień przez kontrahentów.

Fot. MotoFocus.pl

W pytaniu o przewidywany popyt na produkty w kolejnych miesiącach obserwowana jest niepokojąca, choć łatwa do przewidzenia prognoza. Prawie połowa badanych spodziewa się znaczącego spadku popytu. Ograniczenia w składaniu zamówień powodują kolejne zakłócenia. Anulowane czy ograniczone zamówienia wpływają na działalność kolejnych firm, także spoza branży motoryzacyjnej.

Fot. MotoFocus.pl

W miarę pogłębiającego się kryzysu wyniki te zapewne będą się przedstawiać jeszcze bardziej pesymistycznie. Przewidywania dotyczące przyszłości w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości są jednak bardzo trudne. Dlatego też ankietowanych poproszono o odpowiedź uwzględniającą marcowy poziom produkcji. W ocenie badanych spadki produkcji (i związane z tym spadki dochodów) są bardzo duże – prawie 24% badanych wskazało na spadki w granicach 20–40%.

Fot. MotoFocus,pl

W sondażu nie zabrakło pytania dotyczącego kwestii pracowniczych. Czy producenci części motoryzacyjnych myślą o redukowaniu etatów w swoich firmach? Jak pokazują wyniki, co dziesiąty badany zastanawia się nad takim rozwiązaniem. Ostateczne decyzje zależeć będą jednak od długości trwania pandemii. Każdy następny miesiąc kryzysu będzie skłaniać kolejnych producentów do zwalniania pracowników.

Fot. MotoFocus.pl

Z przeprowadzonego badania wynika również, że 78,6% producentów doświadcza problemów z dostawami surowców i komponentów do produkcji części motoryzacyjnych. W ramach troski o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników firmy wdrożyły pracę w systemie home office, głównie w działach sprzedaży, zamówień, szkoleń i księgowości (85,7% badanych), a także zrezygnowały z udziału w spotkaniach zewnętrznych (90,5%). Przedsiębiorcy wprowadzili również środki dezynfekcyjne w każdym dziale firmy oraz wdrożyli w swoich fabrykach ściśle przestrzegane procedury organizacji pracy, widząc w tym pierwszy i konieczny krok do zwalczania pandemii (78,6%).

Opracowała: Renata Pawliszko