Traton: “Największym problemem nie jest samochód” – Christian Levin

Co z wodorowymi ogniwami paliwowymi?

Bardzo wierzę w tę technologię, choć przyznam, że moi inżynierowie są mniej entuzjastyczni. Myślę, że to bardzo dobre rozwiązanie. Paliwo gazowe – wodór – można by uzupełniać w wielu miejscach i to w krótkim czasie. Wodór w procesie elektrolitycznym zostaje wykorzystany do wytworzenia energii elektrycznej, produktem ubocznym jest woda. Samochód z ogniwem paliwowym może przewozić ciężkie ładunki na duże odległości, nie mając ograniczeń wynikających np. z obecności bardzo ciężkich bloków baterii. To może być opcja dla transportu dalekobieżnego i regionalnego. Niestety jest to również bardzo drogie rozwiązanie.

W strategii Grupy TRATON mówi się o wspólnym rozwoju trzech odrębnych jednak marek: MAN-a, Scanii i Volkswagena. W jaki sposób mimo stosowanej modularyzacji zostaną zachowane wartości najbardziej typowe dla każdej z nich?

To kwestia zróżnicowania. Nie chcemy, aby MAN i Scania walczyły ze sobą o tych samych klientów, bo inaczej obie firmy byłyby na pozycji straconej wobec pozostałych konkurentów. Zróżnicowanie marek możemy realizować na poziomie produktu – przykładem może być nowy silnik D30, który wprowadzimy w 2021 r. – te pod maskami samochodów Scanii będą mieć wyższe osiągi i inne charakterystyki przystosowane do realizacji bardziej wymagających zadań. W przypadku silników stosowanych w samochodach MAN silniki będą regulowane na nieco niższe moce – zaczniemy je tam montować w 2024 r.

Ważnym elementem kreowania wizerunku marki są również ludzie i oferta serwisowa skoncentrowana wokół łączności, finansowania, kontraktów obsługowo-naprawczych itd. Także w tym obszarze obie marki mogą się znacznie różnić. Scania w dużym zakresie bazuje na danych pozyskanych z jeżdżących samochodów, MAN bardziej bazuje na tradycyjnych interwałach międzyobsługowych. Tak to wygląda na większości rynków europejskich z wyjątkiem rynku niemieckiego, ponieważ tam MAN lokowany jest wysoko, jako marka premium. Decyduje o tym w tym przypadku skuteczna sieć serwisowa i fantastyczny, pracujący tam zespół ludzki.

W Grupie TRATON w każdym z realizowanych zadań rozwojowych – chociażby w przypadku elektrycznego silnika napędowego – bierzemy pod uwagę zróżnicowanie marek. Musimy zagwarantować, że w kompletnym rozwiązaniu uda się zaimplementować cechy unikatowe dla marek Scania, MAN czy Volkswagen.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski