Wielton coraz bliżej realizacji strategii

W 2018 roku oferta produktowa Grupy Wielton została poszerzona o kilka nowości. Wśród nich są nie tylko bezsłupkowe naczepy kurtynowe czy zabudowy z segmentu „last mile”, ale także nowa rodzina naczep Curtain Master oraz wywrotka z linii Strong Master w nowej, dodatkowo wzmocnionej konstrukcji.

W tym roku w całej Grupie wdrożone zostały nowoczesne narzędzia zarządzania wspomagające realizację strategii i procesów konsolidacyjnych. Do kluczowych należą m.in. system zarządzania przez cele, mianowanie zespołów interdyscyplinarnych składających się z przedstawicieli wszystkich spółek oraz uruchomienie projektów międzynarodowych. Efektywność zarządzania została wzmocniona szeregiem inicjatyw i działań budujących zaufanie w zespołach wielokulturowych. Dokonane zmiany w strukturze organizacyjnej usprawniły realizację strategii i wpłynęły na poprawę wydajności.​

W 2019 roku Wielton będzie kontynuować prace w obszarze doskonałości operacyjnej. Rok ten będzie dla spółki ważny także w zakresie rozwoju struktur międzynarodowych. Część z tych zmian została już wprowadzona lub znajduje się aktualnie w fazie wdrożenia. Przykładem jest niedawne rozszerzenie składu władz spółki. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dniem 18 marca do zarządu Wielton SA powołany został Piotr Bogaczyński, któremu powierzono funkcję członka zarządu i stanowisko dyrektora zarządzającego zakładem produkcyjnym w Wieluniu.