Wielton coraz bliżej realizacji strategii

Stabilne wyniki spółki na krajowym rynku

W 2018 roku Grupa Wielton sprzedała w Polsce 4859 szt. produktów przy wzroście o 7,1% r/r. Przychody z działalności na rynku krajowym osiągnęły poziom 461,1 mln zł i były wyższe o blisko 10%. Tym samym spółka wypracowała 15,5-procentowy udział w rynku krajowym, którego wielkość po czterech kwartałach wyniosła 26 120 szt. zarejestrowanych w tym czasie pojazdów (wzrost o 9,6% r/r).

Wzrost na rynkach zagranicznych

W 2018 roku Grupa Wielton utrzymała dotychczasowe intensywne tempo wzrostu na kluczowych rynkach zagranicznych. Spółka potwierdza tym samym umiejętność efektywnej i planowej integracji przejętych w ostatnim czasie podmiotów. We Francji łączna sprzedaż w 2018 roku wyniosła 5352 szt. produktów, co oznacza wzrost o 6,6% r/r. Bardzo dobre wyniki są także efektem działalności na rynkach w Rosji i Niemczech, gdzie Grupa wypracowała wzrost sprzedaży odpowiednio o 12,2% oraz 7,2% (w odniesieniu konsolidacji proforma wyniku za 2017 r.). Co istotne, czwarty kwartał 2018 roku był pierwszym, w którym skonsolidowano działalność przejętej we wrześniu spółki Lawrence David. Aktualnie spółka zajmuje na rynku brytyjskim drugą pozycję, z udziałem na poziomie 10,3% ze sprzedaży rocznej.

Plan 2018 i priorytety na rok 2019

W ostatnim roku Grupa Wielton koncentrowała się także na rozwoju organicznym i zwiększeniu mocy produkcyjnych. W ramach tych działań przeprowadzono szereg inwestycji. Oddano do użytku zautomatyzowaną linię lakierniczą do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy. Rozpoczęto budowę lakierni zastępczej, a jednocześnie uruchomiono prace nad realizacją inwestycji docelowej. Uruchomiono także prace nad nowoczesną technologią gięcia i cięcia blach do wytwarzania komponentów stalowych naczep i przyczep. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych za pośrednictwem NCBiR w kwocie 13 mln zł, a całkowita wartość realizacji szacowana jest na 29 mln zł. Grupa Wielton otrzymała także zgodę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na realizację inwestycji na jej terenie, której celem jest dalsza rozbudowa mocy produkcyjnych. Równocześnie trwają zaawansowane prace nad budową fabryki chłodni. Realizowane są prace konstrukcyjne i budowa prototypu naczepy chłodniczej, a także opracowywana jest technologia paneli chłodniczych.