Liderzy branży betonu towarowego

Czteroosiowa betonomieszarka serii FML 093 polskiej produkcji. Cała konstrukcja i wykonanie pochodzi z Fabryki Maszyn Leżajsk Nowa – firmy, która po przekształceniach funkcjonuje pod nową nazwą od listopada 2014 r. (fot. K.Biskupska)

3 marca 2016 r. w sali kongresowej Centrum Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się gala finałowa XIII Kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton”, podczas której 18 wytwórni betonu towarowego z całego kraju odebrało prestiżowe wyróżnienia.

Uroczyste wręczenie certyfikatów Dobry Beton poprzedziła konferencja, na której specjaliści z branży podsumowali rozwój rynku betonu towarowego w Polsce w 2015 r. i przedstawili jego aktualną sytuację.

Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego (SPBT) produkcja betonu towarowego w Polsce w ubiegłym roku wyniosła 19,8 mln m3 i była wyższa o 3% w porównaniu z produkcją w roku 2014. Zanotowany wzrost był niższy od prognozowanego (5%), a spowodowane to było zmniejszonym tempem realizacji inwestycji, w przeważającej większości zakontraktowanych w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Branża spodziewa się kontynuacji dobrej koniunktury w budownictwie, a ważną rolę w tych prognozach odgrywa budownictwo deweloperskie. Sprzyja temu korzystna sytuacja makroekonomiczna (stopy procentowe i bezrobocie pozostają na rekordowo niskim poziomie) oraz popularność programu rządowego „Mieszkanie dla młodych”. W ubiegłym roku wybudowano 150 tys. mieszkań, czyli o 18% więcej niż w 2014 r. Ożywienie spodziewane jest również m.in. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, wynikających z dostępności środków pozyskanych z Funduszy UE na lata 2014–2020. SPBT prognozuje trzyprocentowy wzrost produkcji betonu towarowego w 2016 r. do poziomu 20,4 mln m3.

Budowa dróg betonowych

Podobnie jak w ubiegłym roku tematem zarówno konferencji, jak i późniejszej gali były rozwiązania betonowe dla drogownictwa. Drogi betonowe zyskują coraz większe poparcie, ponieważ cechuje je niższy koszt budowy i późniejszego utrzymania, większa trwałość (rzędu 30 lat) – przeciętnie 2,5–3,5 razy większa niż dróg asfaltowych, duża jasność nawierzchni, a więc mniejsze koszty oświetlenia i większe bezpieczeństwo, a także większa odporność na wysokie i niskie temperatury, ognioodporność oraz większa sztywność nawierzchni pod dużym obciążeniem, co oznacza brak kolein. Drogi betonowe charakteryzują się też lepszą przyczepnością i krótszym odcinkiem hamowania. Coraz więcej samorządów decyduje się na budowę dróg w tej technologii ze względu na ich zalety i korzyści w długiej perspektywie czasowej – obecnie łączna długość betonowych dróg lokalnych wynosi ok. 600 km. Beton towarowy jest wykorzystywany również m.in. do budowy placów postojowych dla ciężarówek, gdyż w asfalcie powstają koleiny, a kostka brukowa niszczy opony.

Według planów budżetowych GDDKiA na lata 2014–2020 w Polsce ma zostać wybudowanych ponad 800 km autostrad i dróg ekspresowych o nawierzchni betonowej. Obecnie jeździmy już po autostradach i drogach ekspresowych z tą nawierzchnią o łącznej długości ok. 650 km, stanowiących ok. 18% całej sieci dróg i autostrad w kraju. Jeśli plan GDDKiA zostanie zrealizowany, wskaźnik ten do 2020 r. wzrośnie do ok. 26%. Zapotrzebowanie na beton przeznaczony na nowe nawierzchnie odcinków dróg betonowych wyniesie łącznie ok. 4,8 mln m3, co w okresie pięcioletnim da 0,96 mln m3 na rok, czyli ok. 5% obecnej rocznej produkcji tego materiału w Polsce. Oznacza to, że branża jest doskonale przygotowana do realizacji tego zadania.

Pompa JunJin JXRZ61-5.18HP – pierwsza w Polsce pięcioosiowa pompa zabudowana na Mercedesie Arocsie. Prace nad dostosowaniem do podwozia pięcioosiowego wykonała firma Paul Nutzfahrzeuge, specjalizująca się w przygotowaniu pojazdów specjalnych
Pompa JunJin JXRZ61-5.18HP – pierwsza w Polsce pięcioosiowa pompa zabudowana na Mercedesie Arocsie. Prace nad dostosowaniem do podwozia pięcioosiowego wykonała firma Paul Nutzfahrzeuge, specjalizująca się w przygotowaniu pojazdów specjalnych (fot. K.Biskupska)

Finał edycji 2016

Punktem kulminacyjnym wieczoru była ceremonia wręczenia laureatom certyfikatów oraz pieczęci jakości. W tym roku do konkursu przystąpiło 18 wytwórni betonu towarowego z całej Polski. Wśród zgłoszonych zakładów 7 uczestniczyło w konkursie po raz pierwszy – emblemat Dobry Beton został im przyznany na 2 lata. Pozostałe 11 wytwórni to firmy prolongujące – Znakiem Jakości mogą legitymować się co najmniej przez kolejne 4 lata. Łącznie z odznaczonymi w tej edycji liczba zakładów pieczętujących się emblematem Dobry Beton wynosi już 80.

Oprócz wyróżnień Dobry Beton przyznana została również nagroda za osiągnięcia i innowacje. Kapituła Znaku uhonorowała tym wyróżnieniem firmę Ren-Bet z Krakowa za opracowanie i wdrożenie do produkcji technologii betonu architektonicznego GRC, jako przykład innowacji w budownictwie.