POLECO 2023 – potęga ekspozycji i bogactwo programu

Fot. MTP

Targi POLECO, to kluczowe wydarzenie dla branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Tegoroczna oferta wystawców i prezentowane innowacje skierowane są nie tylko do przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i zakładów przetwarzania i zagospodarowania odpadami, ale także do spółek zarządzających odpadami opakowaniowymi FMCG. W programie targów pojawią się również nowe wydarzenia, wpisujące się w rynkowe trendy.

W pawilonach na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich firmy produkcyjne i usługowe z Polski i z zagranicy prezentować będą produkty i usługi, także z zakresu transportowej techniki komunalnej. Nie zabraknie rozwiązań wspierających rewitalizację i rekultywację, a także adaptację do zmian klimatu.

“Grupa MTP, jako organizator targów POLECO, przeprowadza kompleksową analizę rynku, dzięki czemu oferta wystawiennicza prezentowana przez wystawców jest odpowiedzią na aktualne wymagania rynkowe.Dlatego w tym roku wraz z wystawcami zaplanowaliśmy także szeroką gamę urządzeń i technologii umożliwiającą biznesowi dostosowanie się do wymagań związanych z systemem kaucyjnym” – zauważa Paulina Pietrzak, dyrektor targów POLECO. Uzupełnieniem oferty wystawców jest wyjątkowo rozbudowany program wydarzeń dla przedstawicieli różnych gałęzi przemysłu i biznesu objętych przepisami prawa ochrony środowiska.

Bezpieczeństwo surowcowe – wyzwania dla gospodarki i recyklingu
Bezpieczeństwo surowcowe staje się coraz ważniejszym tematem w kontekście globalnej gospodarki i środowiska, a wprowadzenie skutecznych strategii do ich zarządzania i promowanie recyklingu jest niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie tego celu wymaga również zrównoważonego podejścia, uwzględniającego zarówno aspekty ekologiczne, jak i ekonomiczne oraz skoordynowanej współpracy na poziomie międzynarodowym. Wastes Service Group, GREEN RECOVERY Organizacja Odzysku, RareMetals oraz Grupa MTP zaproszą uczestników targów POLECO do udziału w konferencji „Bezpieczeństwo surowcowe. Wyzwania dla gospodarki i recyklingu”, podczas której omówione zostaną zagadnienia dotyczące m. in. zarządzania zasobami surowców oraz efektywności recyklingu.

Firma Iveco Poland na targach zaprezentowała modele S-WAY i S-WAY CNG, obydwa z zabudową Ekocel Medium XL (fot. K. Biskupska)

Dobre praktyki w gospodarce odpadami
Na konferencję “Dobre praktyki w gospodarce odpadami. Porozmawiajmy o… vol. 2” zaproszą organizatorzy:Grupa MTP, TOMRA i TOMRA Talks, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz Fundacja PlasticsEurope Polska. Współorganizatorzy konferencji – TOMRA i TOMRA Talks – omówią ścieżkę zatytułowaną „Holistyczne zarządzanie zasobami w Polsce”. Będzie to okazja do analizy polskiego modelu holistycznego i próby odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby osiągnąć 65% poziomu recyklingu odpadów komunalnych.

Podczas dyskusji panelowych Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu eksperci porozmawiają o barierach i kierunkach rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym recyklingu w obszarach m. in. odpadów z tworzyw sztucznych, elekroodpadach, zużytych oponach i bateriach. Porozmawiają o ścieżkach rozwoju przedsiębiorstw z obszaru recyklingu, jak i odzysku, których efektem jest uzyskanie nowych innowacyjnych, jak i cyrkularnych produktów.

Recykling tworzyw sztucznych – teraźniejszość i przyszłość – to część konferencji, której patronem jest Fundacja PlasticsEurope Polska, reprezentująca europejski i polski przemysł produkcji tworzyw sztucznych.

Transport i usługi komunalne w strefach czystego transportu
Kogo obowiązują nowe zasady ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych? Czy wykonawcy usług komunalnych będą musieli dostosować flotę pojazdów do wymogów strefy czystego transportu? – na te i inne pytania odpowiadać będą eksperci podczas konferencji „Transport i usługi komunalne w strefach czystego transportu. Kogo obowiązują nowe zasady ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych?”.

Fot. Renault Trucks Polska

Ochrona środowiska w praktyce
Jednym z punktów programu targów POLECO będzie wystąpienie ekspertów Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Głównej Sekcji Gospodarki Odpadami przy Zarządzie Głównym PZITS, którzy przybliżą szeroko pojętą problematykę dotyczącą inżynieryjnej ochrony środowiska. Multidyscyplinarność konferencji “Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych” zakrawać będzie o tematy zarówno emisji, unieszkodliwiania odpadów czy wód opadowych.

Pożary odpadów – zagrożenia, zapobieganie i zwalczanie
W programie konferencji „Pożary odpadów – zagrożenia, zapobieganie i zwalczanie” znajdą się zagadnienia dotyczące wniosków z analiz pożarów odpadów m.in. w Przylepie k. Zielonej Góry oraz na terenie woj. wielkopolskiego, zanieczyszczeń uwalniających się podczas pożarów odpadów i ich wpływie na zdrowie człowieka, pożarów baterii pojazdów elektrycznych – wnioski z pożarów, metody gaszenia, recykling baterii i elektrośmieci, a także alternatywnych źródeł wody do celów przeciwpożarowych w przedsiębiorstwach gospodarujących odpadami. Organizatorami konferencji są Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu.

Zaprezentowane tematy to tylko część zagadnień, które pojawią się na targach POLECO. Program tej edycji będzie sukcesywnie aktualizowany na stronie internetowej wydarzenia. Targi POLECO potrwają trzy dni od 17 do 19października 2023 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Fot. MTP