Iveco przejmie udziały w spółce joint-venture Nikola Iveco Europe w Ulm

Fot. Nikola

Spółki Iveco Group i Nikola Corporation wkraczają w nową fazę partnerstwa, które trwa od 2019 r. i jak dotąd jest realizowane zgodnie z założeniami wykorzystania wiedzy i doświadczenia partnerów w celu wdrożenia niskoemisyjnych samochodów ciężarowych (Klasa 8) w Ameryce Płn i Europie.

Efektem dotychczasowej współpracy jest wprowadzenie na rynek elektrycznych samochodów ciężarowych zasilanych bądź akumulatorami (BEV) bądź ogniwami paliwowymi (FCEV), zdolnych obsługiwać przewozy regionalne i długodystansowe.

Obie firmy zamierzają teraz indywidualnie skoncentrować się na segmencie transportu ciężkiego.
Iveco Group skupi się na rynku europejskim, gdzie będzie kontynuować rozwój i komercjalizację własnych elektrycznych pojazdów ciężarowych zasilanych z baterii i ogniw paliwowych w ramach tego rozbudowywać model finansowania GATE. Nikola natomiast planuje działać przede wszystkim w Ameryce Północnej i zaoferować tamtejszym klientom zintegrowane podejście obejmujące BEV, FCEV i infrastrukturę wodorową pod swoją marką HYLA.

Iveco Group obejmie całość udziałów w niemieckiej spółce joint-venture Nikola Iveco Europe w Ulm. Ponadto Iveco Group otrzyma licencję na bezpłatny dostęp do oprogramowania sterującego do wspólnie opracowanych rozwiązań BEV i FCEV oraz jego dalszy rozwój.

Nikola otrzyma natomiast licencję na technologię Iveco S-Way na Amerykę Północną oraz będzie zaopatrywana w odpowiednie podzespoły przez Iveco Group, a także uzyska udział w prawach do własności intelektualnej technologii eAxle Generation 1, opracowanej wspólnie z należącą do Iveco Group marką FPT Industrial, specjalizującą się w napędach.

O samym zakładzie produkcyjnym Nikola Iveco Europe w Ulm pisaliśmy w tym linku

Iveco Group pokryje nakłady kapitałowe związane z nową fazą współpracy z dostępnych środków własnych i przejmie powyższe wartości częściowo za gotówkę (35 mln USD), a częściowo za udziały w Nikoli (20 mln udziałów). Pomimo wyłożenia znacznej sumy w gotówce Iveco Group przewiduje, że generowane przepływy pieniężne wystarczą jej na pokrycie kosztów transakcji i dlatego nie zmienia założonego przez siebie celu dla przepływów pieniężnych na 2023 r. Grupa zachowa także znaczący pakiet udziałów w spółce Nikola. Iveco Group i Nikola będą nadal realizować ten sam wspólny cel: przewodzenie transformacji energetycznej, która jest przyszłością mobilności.

Wszystkie powyższe zamierzenia wymagają zatwierdzenia przez właściwe organy regulacyjne oraz przygotowania definitywnych umów, wdrażających kompleksowo warunki wiążącego porozumienia osiągniętego przez oba podmioty.

Wersja„beta” ciągnika elektrycznego z ogniwami paliwowymi (FCEV), czyli Nikola Tre FCEV 6×2,wejdzie do seryjnej produkcji na rynek Ameryki Płn pod koniec 2023 r. (fot. K.Biskupska)