Wyniki sprzedaży samochodów dostawczych w 2022 r. Najchętniej kupowany model to Renault Master, drugim co do popularności było Iveco Daily

W ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce 62 238 nowych samochodów dostawczych do 3,5 t dmc. Było to o 15,8% mniej niż w 2021 r. Najwyraźniej i w tym segmencie konsekwencje pandemii i napaści Rosji na Ukrainę w postaci wzrostu cen, inflacji i braku komponentów odcisnęły swoje piętno.

Prezentowane w artykule dane liczbowe (bez rejestracji czasowych) podajemy za statystykami publikowanymi na stronach Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby przygotować rzetelne materiały, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za dokładność zapisów zawartych w CEP. Tradycyjnie więc prosimy o potraktowanie tych danych jako informacji mających na celu ukazanie głównych trendów, a nie jako szczegółowych wyników sprzedaży.

UE na sporym minusie
W roku 2022 na terenie UE zarejestrowano 1 278 509 samochodów dostawczych (do 3,5 t dmc.), czyli o 18,1% mniej niż w 2021 r. Przyczyną pogorszenia wyników był w dalszym ciągu brak komponentów, szczególnie elektronicznych, a także rosnące ceny paliw i wzrastający poziom inflacji. Na największym rynku – we Francji – zarejestrowano 347 069 pojazdów (–19,5% r/r), w Niemczech było ich 231 290 (–13,0% r/r), natomiast we Włoszech odnotowano spadek rejestracji o 12,3% r/r (161 094 szt.). Na czwartym z największych rynków – w Hiszpanii − zarejestrowano 119 619 nowych samochodów dostawczych, był to spadek rejestracji o 21,3% r/r. Na tym tle Polska z liczbą rejestracji nowych samochodów dostawczych wynoszącą 62 238 wypada dość skromnie, zauważmy jednak, że spadek ten, który wynosi 15,8% r/r, jest mniejszy niż średnia europejska.

W Polsce – spadek rejestracji
Przypomnijmy, że w 2021 r. liczba rejestracji nowych samochodów dostawczych do 3,5 t dmc. wynosiła 73 926. Na początku 2022 r. wciąż zakładano utrzymanie wysokiego popytu, ale podobnie jak w większości działów gospodarki miało trwać dalsze odrabianie strat spowodowanych przez pandemię koronawirusa i związane z nią braki surowców i komponentów oraz opóźnienia w dostawach. Napaść Rosji na Ukrainę wygenerowała nową, zaskakującą rzeczywistość: pojawiła się duża niepewność wśród przedsiębiorców co do przyszłej koniunktury gospodarczej, wzrosły ceny nośników energii, inflacja osiągnęła nie notowany od dawna wysoki poziom. Ponieważ jednocześnie obawy przed pandemią zmalały, ruszyliśmy gremialnie na zakupy i do restauracji, co spowodowało, że samochody dostawcze przestały być tak potrzebnymi narzędziami do realizacji bezpiecznych dostaw bezpośrednio do odbiorców i prowadzenia działalności usługowej.

Renault Master: najchętniej kupowany samochód dostawczy w Polsce w 2022 r. (fot. Renault)

Skład czołowych producentów na czele stawki w zasadzie nie uległ zmianie – liderem pozostaje Renault sprzedając 12 933 samochody (spadek sprzedaży o 8,4% r/r) i zwiększając swój udział w rynku z 19,1% w 2021 r. do 20,8% w 2022 r. Na drugim miejscu podium, podobnie jak w 2021 r., znalazł się Ford – klienci odebrali 8594 samochody tej marki (spadek o 13,7% r/r), a na trzecim miejscu znalazło się Iveco z 7116 rejestracjami dostawczaków tej marki. Było to o 6,7% więcej niż w 2021 r., udział rynkowy producenta z Turynu w tym segmencie wzrósł z 9,0% do 11,4%. Na czwartą pozycję przesunął się Fiat. Klienci odebrali 6957 samochodów tej marki – o 22,6% mniej niż w 2021 r.

Spośród pierwszych 15 producentów jedynie Iveco i Isuzu odnotowały wzrost sprzedaży – w przypadku japońskiej marki było to 12,6% r/r. Pozostali producenci zapewne nie radzili sobie z dostępnością pojazdów – największy spadek liczby rejestracji obserwujemy w przypadku marki Citroën – 1324 pojazdy to aż o 58% mniej niż w 2021 r. Ogólne zestawienie rejestracji samochodów dostawczych (< 3,5 t dmc.) przedstawiamy na poniższym wykresie 1.

Wykres 1. Zestawienie rejestracji nowych samochodów dostawczych (< 3,5 t dmc.) w Polsce w 2022 r. z podziałem na najważniejszych producentów
Fig. 1. New light commercial vehicles (<3.5 t GVW) registrations in Poland in 2022, broken down by the most important manufacturers

E-vany
Według danych z końca grudnia 2022 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 3135 samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym. W ubiegłym roku zarejestrowano 1643 takie pojazdy (w absolutnej większości były to samochody dostawcze), co oznacza wzrost o 131% r/r. Użytkownicy mieli do dyspozycji 5016 ogólnodostępnych stacji ładowania (stan na grudzień 2022 r., wzrost o 2% r/r), przy czym 72% stanowiły stacje ładowania prądem przemiennym AC.

Iveco Daily – ten samochód dostawczy w 2022 r. wybrało 7116 użytkowników, co pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca w rankingu rejestracji samochodów nowych; w ubiegłym roku pojawił się w seryjnej wersji elektrycznej (na zdjęciu eDaily) (fot. D. Piernikarski)

Renault Master na czele
Od kilku lat najchętniej kupowanym samochodem dostawczym w Polsce pozostaje Renault Master – w 2022 r. zarejestrowano 10 069 tych modeli (spadek o 6,6% r/r), drugim co do popularności modelem było Iveco Daily (7116 szt., wzrost sprzedaży o 6,7% r/r) – model ten utrzymał drugą pozycję w rankingu. W ubiegłym roku na popularności zyskał Mercedes-Benz Sprinter (5003 szt.), awansując w rankingu modeli na trzecią pozycję, choć liczba rejestracji spadła o 3,4% r/r. W pierwszej piątce jest jeszcze Ford Transit (3147 szt., spadek sprzedaży o 5,9% r/r) oraz Fiat Ducato (2636 szt., spadek sprzedaży aż o 49,8% r/r). W tabeli poniżej przedstawiono pierwszą dziesiątkę modeli w rankingu rejestracji nowych samochodów dostawczych w 2022 r.

Autor: Dariusz Piernikarski

Najpopularniejsze modele pod względem liczby rejestracji nowych samochodów dostawczych w Polsce w 2022 r. (do 3,5 t dmc.) (dane wg PZPM)

Renault Master: najchętniej kupowany samochód dostawczy w Polsce w 2022 r., dostępny jest również w seryjnie produkowanej wersji elektrycznej (fot. K. Biskupska)