Goodyear rozpoczyna badanie na temat zrównoważonej rzeczywistości – Sustainable Reality Survey 2022

Fot. Goodyear

Goodyear rozpoczął drugą edycję badania Sustainable Reality Survey, które wzbogaci ubiegłoroczne wyniki. Ankieta jest skierowana do osób pracujących w branży transportowej w całej Europie i ma na celu sprawdzenie realiów pracy na rzecz zrównoważonego transportu.

W ubiegłorocznym badaniu wzięło udział ponad 1000 flot, a ten rok jest pierwszą okazją do określenia trendów i zbadania, czy zmieniły się perspektywy. Ubiegłoroczne wyniki były fascynującym spojrzeniem na reakcję branży na zrównoważony rozwój i będą zarazem dobrym punktem wyjścia do tegorocznego badania.

Ankieta przeprowadzona w 2021 r. pokazała, jak wiele flot dąży do obniżenia swojego śladu węglowego dzięki jasnym strategiom i celom w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Badanie wykazało, że trzy na cztery floty uznały ślad węglowy za ważną kwestię, a 70% większych flot określiło jasne cele ekologiczne, do których dąży.

Od ubiegłego roku otoczenie gospodarcze uległo znacznym zmianom. Presja inflacyjna oznacza tendencję wzrostową cen surowców i energii. Firmy w pełni odczuły siłę tych warunków ekonomicznych, a badanie dostarczy odpowiedzi, jak te zmiany oddziałują na osiąganie celów zrównoważonego rozwoju.

Wyniki badania z 2021 r. pokazały, jak proaktywni są operatorzy flot w budowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości. W 2022 r., kiedy sytuacja gospodarcza okaże się jeszcze trudniejsza, będziemy mieli fascynującą możliwość obserwowania, jak nasza branża radzi sobie z tym wyzwaniem.

Ankieta na temat zrównoważonego rozwoju 2022 r. jest dostępna pod linkiem https://www.sustainablerealitysurvey.eu/. Za każdą odpowiedź w ankiecie Goodyear zasadzi drzewo przy wsparciu organizacji non-profit Tree-Nation.

Fot. Goodyear