Rynek opon zróżnicowany

Zastosowanie opon o zmniejszonym oporze toczenia, jak np. Ecopia firmy Bridgestone, pozwala obniżyć zużycie paliwa o ok. 5% (fot. Bridgestone)

Na początku października firma Continental Opony Polska zaprezentowała wyniki sprzedaży opon na rynku wymiany w okresie od stycznia do sierpnia 2016 r. Zaproszeni na konferencję goście mogli zapoznać się z analizami dotyczącymi zarówno rynku europejskiego, jak i polskiego.

Przedstawione wyniki dotyczące rynku sprzedaży opon przygotowano na podstawie danych zgromadzonych przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy (European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association).

Rynek opon w Europie
Według danych ETRMA sprzedaż opon w Europie na rynku wymiany w okresie od stycznia do sierpnia 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wzrosła o 1,4%. Poza lipcem, kiedy nastąpił spadek sprzedaży (–10,6%), w pozostałych miesiącach odnotowywano jej wzrost: w styczniu było to 6%, w lutym 8,6%, marcu 3,6%, kwietniu 1,4%, czerwcu 1,2% oraz w sierpniu 0,9%. Jakie będą kolejne miesiące 2016 r. dla tego rynku? Trudno powiedzieć, gdyż zwykle październik i listopad są dla branży ciężarowej miesiącami najlepszymi pod względem sprzedaży. Tym razem tak dobre miesiące w pierwszej połowie roku wskazują na zaburzenie tradycyjnego schematu sprzedaży opon ciężarowych. Można mieć jednak nadzieję na dobry wynik kończący rok bieżący, od 2012 r. bowiem rynek opon w Europie rośnie i stabilizuje się, więc jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to rok 2016 będzie kolejnym rokiem wzrostów.

Tab. 1 Dziesięć najbardziej popularnych rozmiarów opon ciężarowych w Europie w pierwszej połowie 2016 r. i zmiana poziomu ich sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pierwsze trzy najbardziej popularne rozmiary stanowią 53% całego rynku, są one również najchętniej kupowane (w odróżnieniu od pozostałych siedmiu), o czym świadczą wyniki ich sprzedaży
Dziesięć najbardziej popularnych rozmiarów opon ciężarowych w Europie w pierwszej połowie 2016 r. i zmiana poziomu ich sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pierwsze trzy najbardziej popularne rozmiary stanowią 53% całego rynku, są one również najchętniej kupowane (w odróżnieniu od pozostałych siedmiu), o czym świadczą wyniki ich sprzedaży

Z analizy danych pod kątem miejsca montażu opon wynika, że najwięcej do sierpnia br. w Europie sprzedało się opon na oś prowadzącą (39,4%), następnie na oś naczepową (33,7%) i napędową (26,9%). Łączny w omawianym okresie 1,4-procentowy wzrost sprzedaży opon przełożył się na następujące wyniki w poszczególnych segmentach: –0,3% w grupie opon na oś prowadzącą, 0,9% w segmencie opon naczepowych oraz 4,8% w grupie opon napędowych.
Z kolei w przypadku analizy pod kątem użytkowania opon możemy zaobserwować niewielkie zmiany udziałów rynkowych (w porównaniu z pierwszymi ośmioma miesiącami roku 2015) w segmencie opon autostradowych oraz on/off road. O ile opony on/off road zwiększyły swoje udziały w rynku (wzrost z 12,5% w 2015 r. do 13% w 2016 r. ), o tyle opony autostradowe odnotowały niewielki spadek – z 13% w 2015 r. do 12,4% w roku 2016. Opony w pozostałych segmentach (regionalne, miejskie, zimowe) utrzymują się na stabilnym poziomie.

W zestawieniu na temat opon bieżnikowanych widać spadek sprzedaży tych produktów. Na łączny wynik (–4,9% mniej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym) składają się spadki w segmencie opon bieżnikowanych na zimno (–6,9%) oraz na gorąco (–2,7%). Wyniki te i tak są lepsze od zeszłorocznych, kiedy łączny spadek wyniósł –7,2%.

Udział rynkowy opon nowych ze względu na sposób montażu (dane dla Europy w okresie styczeń–sierpień 2016 r.) oraz odniesienie tych danych do rynkowego wzrostu sprzedaży w omawianym okresie
Udział rynkowy opon nowych ze względu na sposób montażu (dane dla Europy w okresie styczeń–sierpień 2016 r.) oraz odniesienie tych danych do rynkowego wzrostu sprzedaży w omawianym okresie