Iveco Poland zasadziło 5000 drzew

Fot. Iveco

W ubiegłym roku Iveco Poland podpisało umowę partnerską z firmą Ecobal, realizującą działania na rzecz ochrony lasów w Europie. Na mocy tej umowy Ecobal zobowiązał się do posadzenia na zlecenie Iveco Poland łącznie 5000 nowych sadzonek. Działka leśna znajduje się w miejscowości Radzanów, w powiecie mławskim i to właśnie tam 27 kwietnia Iveco Poland wraz ze swoimi pracownikami oraz firmą Ecobal dokonało nasadzenia nowego lasu #LASIVECO.

Fot. Iveco

Realizując strategię wspierania zrównoważonego rozwoju, Iveco Poland zawarło z Ecobal trzyletnią umowę partnerską, na mocy której Ecobal na zlecenie Iveco Poland zobowiązał się do posadzenia łącznie 5000 nowych sadzonek drzew na powierzchni 1 ha, a łączna powierzchnia lasu objęta opieką przez Iveco Poland wynosi 5 ha. Zgodnie z dobrą praktyką i możliwymi terminami nasadzenia lasu, realizacja tego działania została zaplanowana i odbyła się 27 kwietnia. Teren leśny, na którym dokonano nasadzenia został przygotowany do tej aktywności przez Ecobal. Pracownicy Iveco Poland otrzymali odpowiednie przeszkolenie w zakresie techniki sadzenia drzew i własnoręcznie posadzili sadzonki takich gatunków drzew jak dęby i graby. Gatunki te zostały wybrane przez Nadleśnictwo Dwukoły zgodnie z planem zagospodarowania lasu, aby zachować jak największą bioróżnorodność na tym terenie. Proces nasadzenia odbywał się w sposób w pełni ekologiczny.

Fot. Iveco

„Jestem dumny, że pracownicy Iveco Poland wykazali tak wielkie zaangażowanie i zasadzili #LASIVECO własnoręcznie. Robimy wspólnie wielki krok w kierunku dekarbonizacji, a szczególnie cenny jest osobisty wkład każdego z nas. Współpraca Iveco Poland z Ecobal, jest wyrazem naszej troski o środowisko naturalne i działania na jego rzecz, szczególnie w kontekście lokalnym. Inicjatywa ta jest skutecznym przeciwdziałaniem zmianom klimatu w zakresie neutralizacji emisji dwutlenku węgla poprzez bioróżnorodne zadrzewianie i zalesianie terenów w Polsce. Jest ona jednym z lokalnych działań, które prowadzimy i jesteśmy przekonani, że posłuży jako przykład dla innych firm sektora motoryzacyjnego” powiedział Daniel Wolszczak, dyrektor generalny Iveco Poland.

Fot. Iveco