Wielton podwoił sprzedaż na rynku polskim

Fot. Wielton

Polski rynek przyczep i naczep, analogicznie do sytuacji w całej Europie, dynamicznie odbudowuje się po ubiegłorocznych spadkach związanych z pandemią. Potwierdzeniem tego są dane dotyczące rejestracji nowych pojazdów za marzec. Zgodnie z założeniami planu odbudowy sprzedaży w Polsce, Wielton odnotował na krajowym rynku ponad dwukrotnie wyższą sprzedaż niż przed rokiem.

Wielton realizuje zaplanowane wzrosty sprzedaży na rodzimym rynku. Rezultaty te mają szczególne znaczenie w sytuacji, w której zakłady produkcyjne w Wieluniu, oprócz obsługi rynku polskiego, odgrywają także kluczową rolę w zaspokojeniu potencjału na innych perspektywicznych rynkach europejskich. Grupa Wielton odnotowuje systematycznie zwiększające się zapotrzebowanie na swoje produkty. Portfele zamówień poszczególnych spółek we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w Polsce zapełniane są z 3-4 miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalając optymistycznie patrzeć w przyszłość. Zapewnienie im możliwości wyjścia naprzeciw ogromnym oczekiwaniom rynku oraz wykorzystania sprzyjających okoliczności rosnącego popytu stanowi obecnie priorytet dla Grupy, dodatkowo, w przypadku spółek zagranicznych, spotęgowany korzystnymi przelicznikami walutowymi.

Koncentrujemy się w Wieltonie na realizacji planu zwiększania sprzedaży wolumenowej, efektywnej realizacji zamówień oraz odbudowie udziałów w Polsce. Zgodnie za zapowiedziami, z początku roku, w naszym kraju dążymy do 44% wzrostu sprzedaży rok do roku. Obecnie obserwujemy tu rekordowe ożywienie na rynku naczep, który odbudowuje się już szósty miesiąc z rzędu. Opierając się na wzroście rejestracji naczep w marcu – o prawie 175% r/r oraz rosnących zamówieniach na produkty Wieltonu, posiadamy bezpieczną przestrzeń do realizacji naszego ambitnego planu. Zakładamy jednak, że sprzedaż Wieltonu na polskim rynku będzie rosła w stabilny i zrównoważony sposób. Realizacja przyjętych założeń wymaga stałego wzmacniania mocy i potencjału produkcyjnego zakładu w Wieluniu. Działania te mają także kluczowe znaczenie, ze względu na produkcję podzespołów i całych produktów, dla zagranicznych zakładów należących do Grupy Wielton, m.in. zlokalizowanych w krajach CEE, Rosji i Afryce, czy w Wielkiej Brytanii”- mówi Piotr Kuś, dyrektor generalny Wielton S.A.

Piotr Kuś, dyrektor generalny Wielton S.A. (fot. Wielton)

Jak wskazują najnowsze dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w marcu br. odnotowaliśmy ponad dwukrotny wzrost liczby rejestracji nowych naczep (132,8%), co stanowi potwierdzenie systematycznej i skutecznej realizacji założonych planów dotyczących rynku krajowego przy jednoczesnym zaspokajaniu popytu zagranicznego. Biorąc pod uwagę zwiększone zapotrzebowanie  na przyczepy i naczepy w Polsce, a także rosnącą ilość zamówień i wzrost poziomu sprzedaży produktów marki Wielton, dążymy do pełnego wykorzystania możliwości rynkowych” – dodaje Piotr Kuś.

W perspektywie całego roku, Wielton planuje zwiększenie sprzedaży wolumenowej w Polsce o 44% rdr. W pierwszych miesiącach 2021 r. spółka odnotowała wzrosty na poziomie niższym niż cały rynek, co było spowodowane zarówno rekordowym ożywieniem w naszym kraju, jak i koniecznością dostaw produktów do innych krajów w ramach Grupy. Roczne plany wzrostu w naszym kraju są sukcesywnie realizowane.