Iveco Poland wsparło Dom Dziecka w Pacółtowie

Od lewej: Robert Jóźwiak, reprezentant handlowy Iveco Poland; Małgorzata Wojnarowicz, dyrektor Domu Dziecka w Pacółtowie; Piotr Ways, Agencja POP OFF; Łukasz Sawicki, Agencja POP OFF, Jadwiga Kremska, pedagog Domu Dziecka w Pacółtowie; Aleksandra Zielińska, marketing manager Iveco Poland. (fot. Iveco Poland)

W ramach działań na rzecz lokalnej społeczności IVECO Poland przekazało darowiznę dla Domu Dziecka w Pacółtowie koło Nowego Miasta Lubawskiego, wpierając edukację podopiecznych oraz poprawę warunków ich życia.

W drugiej połowie grudnia spółka IVECO Poland przekazała na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowie darowiznę, która wsparła placówkę i jej mieszkańców w zakresie edukacji oraz poprawy warunków życia podopiecznych. Przeznaczone dla Domu Dziecka fundusze, umożliwiły zakup sprzętu w postaci nowej pralki, laptopów i tabletów do zdalnej nauki oraz zajęć pozalekcyjnych. Dodatkowe środki zostały przeznaczone na realizację programu nauki języka angielskiego dla podopiecznych, które będą odbywać się w ramach zajęć pozalekcyjnych. Na liście potrzeb Domu Dziecka w Pacółtowie znajduje się także zakup samochodu osobowego, który jest niezbędny do transportu dzieci do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne czy w ramach stałej opieki lekarskiej. Przekazane środki będą mogły wspomóc także ten wydatek.

Od lewej: Robert Jóźwiak, reprezentant handlowy Iveco Poland; Aleksandra Zielińska, marketing manager Iveco Poland; Piotr Ways, Agencja POP OFF; Łukasz Sawicki, Agencja POP OFF. (fot. Iveco Poland)

“W IVECO Poland zdecydowaliśmy o udzieleniu wsparcia dla Domu Dziecka w Pacółtowie w postaci zapewnienia dzieciom niezbędnego sprzętu, ponieważ pragniemy przyczynić się do wyrównywania szans dzieci z tej placówki oraz wspierać ich edukację. Cieszymy się, że środki pozwolą także wspomóc inne, niezbędne potrzeby. Zależy nam na wspieraniu lokalnej społeczności, dlatego od początku pandemii w Polsce systematycznie przeznaczamy fundusze na cele charytatywne” – powiedział Daniel Wolszczak, dyrektor generalny Iveco Poland.

“Domy dziecka borykają się z wieloma problemami. Istotnym są braki w podstawowym wyposażeniu. Aby je rozwiązać, potrzebne są fundusze, a tych ciągle brakuje. Dlatego tak ważne jest wsparcie sponsorów oraz prywatnych darczyńców, którzy chcąc wspierać placówki opiekuńcze, oferują różnoraką pomoc, aby poprawić los najbardziej potrzebujących. W obecnej chwili zajęcia dydaktyczne prowadzone są zdalnie, wychowankowie domów dziecka, także naszego, często mają utrudniony dostęp do zajęć lekcyjnych z powodu braku sprzętu odpowiadającego wymaganiom umożliwiającym zdalną naukę, co może poważnie utrudnić realizację obowiązku szkolnego. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wsparcie i okazane serce” – powiedziała Małgorzata Wojnarowicz, dyrektor Domu Dziecka w Pacółtowie.

Dom Dziecka w Pacółtowie w gminie Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski, jest placówką opiekuńczą działającą od 1984 roku.

Aktualnie przebywa w nim czternaścioro podopiecznych w wieku od 2 do 20 lat.

Od lewej: Jadwiga Kremska, pedagog Domu Dziecka w Pacółtowie, Antonina i Agata, podopieczne Domu Dziecka w Pacółtowie; Robert Jóźwiak, reprezentant handlowy Iveco Poland; Aleksandra Zielińska, marketing manager Iveco Poland. (fot. Iveco Poland)