Autobusy – wyniki sprzedaży w 2021 roku. Łącznie zarejestrowano 1356 nowych autobusów i autokarów

W 2021 r. liderem rynku autobusów pozostawała firma Mercedes-Benz, jednak w segmencie autobusów miejskich niepodzielnie króluje Solaris Bus & Coach – producent dostarczył 374 pojazdy, wśród nich były również bezemisyjne modele Urbino Electric (fot. Solaris Bus & Coach)

Słabe miesięczne rezultaty odnotowane w III i IV kwartale przełożyły się na niski, skumulowany wynik liczony od początku 2021 r. Łącznie w ciągu 12 miesięcy na polskie drogi wyjechały 1356 fabrycznie nowe autobusy.

Prezentowane w dalszej części artykułu dane liczbowe w odniesieniu do Unii Europejskiej pochodzą z danych publikowanych przez ACEA, czyli Zrzeszenie Europejskich Producentów Samochodowych. Wszystkie szczegółowe wyniki sprzedaży w Polsce zaczerpnięto z raportów publikowanych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) przygotowanych na podstawie danych dostarczonych przez Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP).

Powolne odrodzenie
Transport autobusowy w Unii Europejskiej powoli odradza się po załamaniu przewozów pasażerskich, jakie nastąpiło po wybuchu pandemii koronawirusa. W 2021 r. na terenie UE zarejestrowano 29 941 autobusów i autokarów > 3,5 t dmc. – było to o 2,8% więcej niż w 2020 r. Liderem jest Francja – tam klienci zarejestrowali 6857 pojazdów (+13,4%) oraz Niemcy – 6474 rejestracje (+0,2%).

W Polsce w ubiegłym roku zarejestrowano 1356 nowych autobusów i autokarów – o 8,7% mniej niż w 2020 r. W grupie minibusów (< 8 t dmc.) zarejestrowano 605 pojazdów. Spośród 586 autobusów miejskich (w 2020 r. było ich 702) najwięcej rejestracji odnotowano w Warszawie. Zarejestrowano też 20 autobusów międzymiastowych i 146 autokarów turystycznych – w tej ostatniej grupie wzrost sprzedaży wyniósł 55,3% r/r – w 2020 r. zarejestrowano bowiem tylko 94 autokary.

Liderem rynku polskiego jest w dalszym ciągu marka Mercedes-Benz z liczbą 517 rejestracji (dane PZPM obejmują zabudowy krajowych producentów na podwoziach tej marki) – w porównaniu z 2020 r. jest to mniej o 87 szt., czyli spadek o 14,4%. Solaris dostarczył 374 autobusy, o 1,1% więcej niż przed rokiem. Duży wzrost rejestracji autobusów odnotowała firma Iveco – było to 118 pojazdów – o 96,7% więcej niż w 2020 r. Zarejestrowano również 85 nowych autobusów marki MAN (spadek o 13,3% r/r) i Autosan – 60 szt. (spadek o 21,1% r/r). Klienci zarejestrowali również 202 autobusy pozostałych marek.

Park autobusów miejskich z napędem elektrycznym skutecznie wzrasta – w 2021 r. w Polsce przybyło 220 takich pojazdów i jeździ ich łącznie już 651 (fot. PSPA)

Alternatywne napędy w natarciu
W 2021 r. w Polsce odnotowano postęp w realizacji obowiązków, które na polskie jednostki samorządu terytorialnego nałożyła Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

W Polsce coraz więcej rejestruje się autobusów z napędami alternatywnymi – są to wyłącznie autobusy miejskie. W 2021 r. zarejestrowano 150 autobusów z silnikami zasilanymi gazem CNG/LNG, 11 z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym. Nabierał tempa proces elektryfikacji flot transportu publicznego. Jak wynika z „Licznika elektromobilności”, park autobusów z napędem elektrycznym w Polsce wzbogacił się w ubiegłym roku o 220 pojazdów, a całkowita liczebność floty wzrosła o ponad połowę: z 430 w 2020 r. do 651 w 2021 r.

Produkowany w fabryce MAN Bus w Starachowicach autobus miejski MAN Lion’s City E z napędem elektrycznym ruszył w trasę po Polsce i w okresie od sierpnia do grudnia 2021 r. użytkowany był w kilkunastu miastach; w tym czasie zbierano dane nt. eksploatacji w codziennym ruchu miejskim (fot. ZTM Rzeszów)