Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej dla klientów Mercedes-Benz Leasing z branży przewozów autokarowych

Fot. Daimler

W marcu br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o., a ARP Leasing Sp. z o.o. z Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu SA., na podstawie którego Klienci Mercedes-Benz Leasing z branży osobowych przewozów autokarowych dotknięci skutkami pandemii mogą zawnioskować o wsparcie oferowane w ramach Tarczy Antykryzysowej w postaci instrumentu finansowego o charakterze pożyczki z przeznaczeniem na spłatę bieżących rat leasingowych.

Celem tej pomocy jest podtrzymanie płynności finansowej Klientów w czasie pandemii, zapewnienie terminowej, comiesięcznej obsługi zawartych przez nich umów leasingowych oraz ułatwienie im utrzymania floty pojazdów do czasu wznowienia ruchu tury-stycznego. Mercedes-Benz Leasing jest pierwszą z polskich firm leasingowych, która przystąpiła do programu pożyczkowego obsługiwanego przez ARP Leasing.

“Finansując inwestycje naszych klientów w środki transportu, stajemy się dla nich wieloletnim partnerem, który pomaga im nie tylko rozwijać działalność w czasach dobrej koniunktury, ale także stara się wspierać ich w trudniejszych momentach, jak choćby w sytuacji, jaką mamy obecnie. Przedłużające się ograniczenia w transporcie towarowym i przewozach pasażerskich związane z trwającą pandemią są dużym wyzwaniem dla wielu naszych klientów z branży trans-portowej i autokarowej. Jako świadomy i odpowiedzialny partner, w odpowiedzi na zgłaszane do nas przez klientów potrzeby podejmujemy różne działania, które mają na celu wsparcie płynności finansowej klientów i umożliwienie im przetrwania tego trudnego czasu. Już wcześniej oferowaliśmy m.in. takie udogodnienia jak prolongata płatności, czy restrukturyzacja umowy. Porozumienie zawarte z ARP Leasing pozwala nam istotnie rozszerzyć katalog naszych działań w tym zakresie i wprowadzić dodatkowe, długoterminowe udogodnienia dla przedsiębiorców, takie jak możliwość korzystnego refinansowania zawartych umów leasingowych w ramach Tarczy Antykryzysowej” – powiedział Wojciech Bernacki, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.