Wielton Strong Sahel – 4-osiowe wywrotki na rynek afrykański

fot. Wielton

Rynek afrykański jest bardzo chłonny, zauważalne jest duże zapotrzebowanie na pojazdy transportowe dla sektora wydobywczego i cementowego. Wielton z myślą o takich klientach rozwinął gamę wywrotek Strong Sahel: 4-osiowych, z optymalnie zmniejszoną masą i równomierne rozłożonymi obciążeniami na wszystkie osie.

Dzięki znacznej redukcji masy własnej Strong Sahel, to naczepy o najniższej wadze na rynku afrykańskim, pozwalające na maksymalny załadunek nawet w najtrudniejszych warunkach. Naczepy te przeznaczone są głównie do transportu różnego rodzaju materiałów sypkich: przemysłowych, kopalnianych oraz rolniczych. Wielton wykorzystał opatentowane konstrukcje podwozia i wysokiej jakości materiały, aby optymalizować masę własną wywrotek i zmniejszać zużycie paliwa, a w konsekwencji obniżać koszty transportu.

Od momentu powołania spółki Wielton Africa w Abidżanie w 2017 r., Grupa Wielton intensywnie inwestuje w rozwój nowych produktów dla rynku afrykańskiego, buduje organizację w wielu centrach na tym kontynencie oraz usprawnia łańcuch dostaw i usługi dla klientów. Efektem tych działań są nowe zlecenia, jak to na 25 szt. wywrotek Strong Sahel dla klienta Fortex z Abidżanu na Wybrzeżu Kości Słoniowej.  Łącznie w przeciągu ostatnich trzech lat, Wielton przekazał ponad 65 naczep dla tego klienta i planowane są dostawy na około 100 dodatkowych sztuk w perspektywie 24 miesięcy.

Fot.Wielton

Dostarczenie kolejnej serii naczep na rynek afrykański zostało realizowane we współpracy
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który wykupił część zobowiązań kontrahenta wynikającą z kontraktu eksportowego, a tym samym wsparł możliwość dostarczenia 25 naczep marki Wielton do partnera z Wybrzeża Kości Słoniowej. Afryka staje się coraz bardziej perspektywicznym kierunkiem rozwoju dla polskich firm, a dla Wieltonu i BGK to kolejna wspólna transakcja na tym kontynencie. Wykup wierzytelności przez BGK jest standardową procedurą i stanowi narzędzie finansowania klientów o dobrej ocenie ryzyka. Formuła instrumentu jest używana na całym świecie w ramach finansowania eksportu. Wykup przez BGK jest alternatywą dla klasycznej formy finansowania i stanowi częste wsparcie dla klientów Wieltonu z rynku afrykańskiego oraz wschodniego. Transakcja pozwala na sprzedaż należności wynikających z realizacji kontraktów przed terminem ich wymagalności. Dzięki temu podmioty korzystające ze wsparcia mogą poprawić swoją płynność finansową, zwiększyć obroty, czy eliminować ryzyko związane z nieuregulowaniem przez kontrahenta zobowiązania.