Zautomatyzowana linia lakiernicza KTL Wieltonu

W zakładzie w Wieluniu w zautomatyzowanym procesie kataforetycznego nanoszenia antykorozyjnej powłoki ochronnej (linia KTL) zabezpieczane ramy kolejno przechodzą przez 11 gigantycznych wanien o rozmiarach 16x4x2 m (fot. D.Piernikarski)

Zabezpieczenie przed korozją za pomocą techniki malowania kataforetycznego KTL gwarantuje otrzymanie optymalnej grubości powłoki lakierniczej, a tym samym dłuższą żywotność podwozi i skrzyń.

W zakładzie znajduje się również śrutownia turbinowa, w której powierzchnie ram są mechanicznie przygotowywane do procesu KTL. Gruntownie oczyszczone trafiają na linię kataforetycznego nanoszenia podkładowej antykorozyjnej warstwy ochronnej. Linię KTL tworzy 11 wanien o wymiarach 16x4x2 m. Poszczególne etapy zautomatyzowanego procesu kataforetycznego nanoszenia antykorozyjnej powłoki ochronnej są następujące:

  • dwukrotne odtłuszczanie,
  • płukanie w wodzie bieżącej,
  • aktywacja (prekrystalizacja z udziałem ortofosforanu cynku),
  • fosforanowanie cynkowe (główna krystalizacja ortofosforanu cynku),
  • płukanie w wodzie bieżącej,
  • dwukrotne płukanie w wodzie zdemineralizowanej,
  • kataforetyczne nanoszenie powłoki ochronnej,
  • dwukrotna ultrafiltracja (z udziałem rozpuszczalników usuwających resztki powłoki lakierniczej);

Następnie ramy trafiają do suszenia piecowego, a stamtąd do lakierni, gdzie roboty nakładają zewnętrzną powłokę lakierniczą. Maksymalna wydajność linii KTL to 75 ram na dobę.

Obok linii KTL działa niewielkie centrum badawcze – laboratorium KTL, w którym na bieżąco dokonywana jest ocena przebiegu i jakości procesu zabezpieczania antykorozyjnego. Ciekawym elementem wyposażenia laboratorium jest komora solna. W niej sprawdzana jest odporność nakładanych powłok na działanie agresywnego środowiska. Typowo w branży przeprowadzany jest test 540-godzinny (tyle czasu elementy przebywają w komorze), co odpowiada gwarancji na 5 lat, w laboratorium przeprowadzane są testy 700-godzinne, a ich celem jest pozytywna weryfikacja powłok w teście 1000-godzinnym. Wielton oferuje 5-letnią gwarancję na powłokę

fot. K.Biskupska

Po polakierowaniu ramy trafiają na linię montażu zabudów z systemem łańcuchowym do przemieszczania naczep. Tam na ramach (początkowo są one w pozycji odwróconej) montowane są poszczególne komponenty, takie jak np. wiązki elektryczne i przewody pneumatyczne, osie, zbiorniki powietrza, podłogi itp. Na linii montażu zabudów może znajdować się jednocześnie 7 naczep. Zmontowanie całej naczepy trwa 50 min, równolegle prowadzony jest podmontaż niektórych podzespołów. Prawidłowe zaopatrzenie linii montażowej w komponenty zapewnia elektroniczny system wspomagania dystrybucji Metalcom – Kanban,  przy każdym ze stanowisk znajdują się regały, w których umieszczane są pojemniki ze wszystkimi niezbędnymi na danym etapie częściami.

Na nowej linii montażu ciągłego ramy naczep kompletowane są w pozycji odwróconej (fot. K.Biskupska)