Daimler Truck AG przygotowuje się do seryjnej produkcji ogniw paliwowych

Fot. Daimler Truck AG

Daimler Truck AG przyspiesza wdrożenie produkcji seryjnej ogniw paliwowych w spółce Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG. W tym celu realizowane są inwestycje w nowoczesne urządzenia produkcyjne, które obsłużą poszczególne etapy produkcji ogniw paliwowych – od powłoki membranowej, poprzez wytwarzanie stosów, po produkcję urządzeń zasilanych z ogniw paliwowych.

Klasycznych przemysłowych procesów produkcyjnych nie można zastosować bezpośrednio do bardzo złożonych i wrażliwych stosów ogniw paliwowych. Przykładowo obróbka wielu filigranowych elementów odbywa się w skali mikrometrowej (1 mikrometr = jedna milionowa metra). Najmniejsze zanieczyszczenie może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność ogniw paliwowych, dlatego do realizacji niektórych etapów planowanej produkcji przedseryjnej tworzy się pomieszczenie czyste (ang. clean room) z filtracją powietrza. Szczególne znaczenie ma również optymalizacja powietrza otoczenia w produkcji, ponieważ nawet niewielkie wahania temperatury i wilgotności mogą prowadzić do znacznych zmian materiałowych. Utrudniłoby to bardzo dalsze przetwarzanie w ramach kolejnych procesów. Jednak największym wyzwaniem dla ekspertów koncernu Daimler jest osiągnięcie krótkiego cyklu produkcyjnego, który jest niezbędny do uzyskania opłacalności produkcji. Dlatego też do produkcji stosów ogniw paliwowych eksperci wykorzystują częściowo technologie z branży opakowaniowej, do których na ogół nie sięga się w produkcji konwencjonalnych silników.

Spółka joint venture Daimler Truck AG i Volvo Group
W kwietniu bieżącego roku Daimler Truck AG i Volvo Group zawarły wstępne porozumienie o utworzeniu nowej spółki joint venture, której celem jest rozwój systemów ogniw paliwowych, ich wprowadzenie do produkcji seryjnej oraz sprzedaż do zastosowań w ciężkich pojazdach użytkowych i w innych obszarach. Spółka joint venture skorzysta z doświadczenia i wiedzy fachowej Daimler Truck AG i Volvo Group w tej dziedzinie. Elementem wspólnego przedsięwzięcia ma być również produkcja systemów ogniw paliwowych. W planach Daimler Truck AG i Volvo Group jest zaoferowanie w drugiej połowie dekady produkowanych seryjnie ciężkich pojazdów użytkowych napędzanych ogniwami paliwowymi, przeznaczonych do wymagającego i ciężkiego transportu dalekobieżnego.
Aby umożliwić realizację wspólnego przedsięwzięcia z Volvo Group, Daimler Truck AG łączy wszystkie działania koncernu związane z ogniwami paliwowymi w utworzonej niedawno spółce zależnej Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG. Jednym z tych działań jest podporządkowanie spółki Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH. Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG ma zostać w przyszłości przekształcona w planowaną spółkę joint venture. W ciągu ubiegłych dekad koncern Daimler zgromadził już znaczące know-how w zakresie ogniw paliwowych w swoim zakładzie w Nabern w Niemczech (obecnie siedziba główna Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) oraz w innych zakładach produkcyjnych i rozwojowych w Niemczech i w Kanadzie.

Plany współpracy z Rolls-Royce plc
Planowana kooperacja w zakresie stacjonarnych systemów ogniw paliwowych pomiędzy Daimler Truck AG a brytyjskim koncernem technologicznym Rolls-Royce plc wskazuje na bardzo konkretne możliwości komercjalizacji technologii ogniw paliwowych przez spółkę joint venture Daimler Truck AG i Volvo Group. Segment biznesowy Power Systems firmy Rolls-Royce zamierza zastosować systemy ogniw paliwowych z planowanej spółki joint venture Daimler Truck AG i Volvo Group w konstruowanych przez siebie generatorach zasilania awaryjnego, sprzedawanych pod marką produktów i rozwiązań MTU oraz przeznaczonych dla centrów danych, a także wykorzystać wieloletnie doświadczenie koncernu Daimler w tej dziedzinie. Kompleksowa umowa o współpracy ma zostać wypracowana i podpisana do końca roku.

Fot. Daimler Truck AG