Bieżnikowanie – ekonomicznie efektywne

Fot. Geyer & Hosaja

Bieżnikowanie to proces, dzięki któremu floty mogą m.in. obniżyć TCO (całkowity koszt własności i użytkowania pojazdu), a także zredukować ślad węglowy, przyczyniając się do ochrony środowiska.

Marek Wrażeń, Area Sales Manager w firmie Marangoni Retreading Systems (fot. Marangoni)

O tym, jak ważne w dzisiejszych czasach są działania proekologiczne, ponowne wykorzystanie surowców czy modne w wielu różnych branżach podejście zero waste (minimum odpadów), nie trzeba nikogo przekonywać. Proces bieżnikowania opon idealnie wpisuje się w ten nurt.

Bieżnikowanie to akurat świetny przykład procesu, który przyczynia się do ochrony środowiska. Po pierwsze, maksymalizując okres eksploatacji opon unikamy wykorzystywania kolejnych surowców, energii do produkcji czy transportu z miejsc wytworzenia, czasami bardzo odległych. Po drugie, zmniejszamy ilość trudnego i bardzo kosztownego w utylizacji odpadu oponiarskiego – wyjaśnia Marek Wrażeń, Area Sales Manager w firmie Marangoni Retreading Systems.

Szacuje się, że globalnie dzięki bieżnikowaniu udaje się zmniejszyć ilość odpadów oponiarskich o ok. 4,5 mln t, a także zredukować zużycie ropy naftowej używanej w produkcji opon o ok. 4 mln m3. Dzięki bieżnikowaniu branża transportowa może zaoszczędzić ok. 8,5 mld euro.

Do tej pory procesowi bieżnikowania z sukcesem poddaliśmy ponad milion karkasów, dzięki czemu na składowiska nie trafiło 70 mln kg odpadów w postaci zużytych opon. Do wytworzenia opony bieżnikowanej „na gorąco” zużywa się o 1/3 ropy mniej, a emisja gazów cieplarnianych podczas tego procesu jest o 34% niższa w porównaniu z produkcją nowych opon. Osnowa opony jest powtórnie wykorzystana, przez co oszczędza się również surowce potrzebne do jej produkcji – dodaje Piotr Kolisz, specjalista ds. marketingu w firmie Geyer & Hosaja.

Zyskuj oszczędności

Piotr Kolisz, specjalista ds. marketingu w firmie Geyer & Hosaja (fot. Geyer & Hosaja)

Renomowane bieżnikownie stale doskonalą swój asortyment, oferując klientom produkty wysokiej jakości, dzięki którym mogą oni zoptymalizować koszty prowadzonej floty.

Niektóre opony można bieżnikować nawet kilka razy. Zależy to od rodzaju prowadzonej działalności i sposobu zarządzania flotą transportową. Przyjmując, że 3–5% całych kosztów firmy transportowe przeznaczają na zakup opon ciężarowych, opona bieżnikowana jest ok. 40% tańsza niż odpowiadająca jej opona nowa, a uzyskiwane przebiegi są porównywalne i w prosty sposób można skalkulować, że się to po prostu opłaca. Uzyskane w ten sposób pieniądze firma transportowa może przeznaczyć na dalszy rozwój floty – mówi Piotr Kolisz.

Coraz więcej firm ceni sobie możliwość przedłużenia życia opony dzięki usłudze bieżnikowania, dostrzegając w tym realne korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Bieżnikowanie przyczynia się m.in. do obniżenia kosztów ogumienia, co przekłada się na niższe koszty prowadzonej działalności.

W ramach TCO (całkowity koszt własności i użytkowania pojazdu) koszt ogumienia stanowi zaledwie kilka procent. To pozornie niewiele, ale kiedy policzymy koszty kompleksowo, to okaże się, że bieżnikowanie pozwala zmniejszyć liczbę kupowanych opon, a więc koszty zakupu, obniża koszty utylizacji, magazynowania, a stosowanie wysokiej jakości bieżnikowania prowadzi do zmniejszenia liczby uszkodzeń, niepotrzebnych przestojów, przekładek, napraw, ale również przez odpowiedni dobór bieżników prowadzi np. do obniżenia zużycia paliwa – dodaje Marek Wrażeń.