Polskie fabryki Bridgestone przełączają się na zieloną energię

Zakład w Poznaniu (fot. Bridgestone)

Koncern Bridgestone robi ogromne postępy w zakresie emisji CO2. 100% energii potrzebnej do zasilania fabryk w Poznaniu i Stargardzie będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Te działania odzwierciedlają dążenie do realizacji zobowiązania Bridgestone w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, Our Way to Serve, którego istotnym elementem jest troska o środowisko.

Trzy fabryki w Polsce i na Węgrzech przyczynią się do realizacji ogólnoświatowego celu, który zakłada redukcję poziomu emisji CO2, poprzez zakup energii z gwarancją pochodzenia. Gwarantuje ona, że pozyskana energia została wytworzona z odnawialnych źródeł. Zielona energia w 100% będzie pokrywała zapotrzebowanie energetyczne zakładów produkcyjnych Bridgestone w Poznaniu, Stargardzie i w węgierskim mieście Tatabanya.

Bridgestone, największy na świecie producent opon i wyrobów z gumy, postawił sobie za cel obniżenie wpływu, jakie na środowisko naturalne wywierają prowadzone przez koncern działania na każdym etapie: począwszy od projektowania opon o niskim współczynniku oporu toczenia, przez zwiększanie ilości zrównoważonych ekologicznie zasobów wykorzystywanych przy ich wytwarzaniu, aż po redukcję CO2 w działaniach logistycznych i produkcyjnych. Zgodnie z globalnym zobowiązaniem Bridgestone „Our Way to Serve”, którego celem jest tworzenie bardziej zrównoważonego świata, trzy zakłady produkcyjne Bridgestone Europe w Hiszpanii już w 2018 r. pokrywały swoje zapotrzebowanie na energię z odnawialnych źródeł. Wraz ze zmianami wprowadzonymi w kolejnych trzech fabrykach, udział energii ze źródeł odnawialnych w zakładach Bridgestone w Europie wzrośnie do 90%.

„W obliczu globalnych wyzwań w obszarze ochrony środowiska, to prawdziwy kamień milowy dla naszego biznesu i idealny dowód, że przekuwamy nasze CSRowe założenia w realne działania. Zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych to ważny krok naprzód, jednak zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, jak wiele pracy wciąż przed nami” – powiedział Przemysław Trzaskowski, communications manager Bridgestone East Europe.

 „Bridgestone stale poszukuje nowych rozwiązań, które pozwolą nam obniżać emisję dwutlenku węgla pochodzącego z prowadzonej przez koncern działalności – poprzez poprawę efektywności energetycznej procesów produkcyjnych, czy też szukanie sposobów na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. – dodał Roman Staszewski, dyrektor fabryki Bridgestone Poznań.

Zakład w Stargardzie (fot. Bridgestone)