Wielton kontynuuje rozwój w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

fot. Wielton

Grupa Wielton zarejestrowała w 2019 r. łącznie 1 tys. nowych pojazdów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (Central East Europe CEE), osiągając ok. 5% udział na tym rynku.

Region CEE Grupy Wielton obejmuje takie państwa jak: Rumunia, Bułgaria, Węgry, Czechy, Słowacja, Serbia, Słowenia, Chorwacja. Na wszystkich wymienionych powyżej rynkach roczny poziom rejestracji to ok. 19 tys. pojazdów. Poszczególne rynki regionu charakteryzują się różną specyfiką produktów wymaganych przez klientów. W głównej mierze jest to uzależnione od sytuacji gospodarczo–politycznej. Szczególnie mocną stroną Wieltonu w regionie CEE są wywrotki.

Analizując poszczególne kraje, Grupa Wielton jest zdecydowanym liderem na Węgrzech uzyskując w ub. roku 283 rejestracje (w 2018 r. było ich 230 co daje wzrost udziałów rynkowych o 1,5%). Analogiczny wzrost r/r Wielton uzyskał na rynku rumuńskim (1,3%).

Grupa Wielton rozpoczęła agresywną ekspansję na rynki CEE, na których dotychczas miała niewielkie udziały. Przykładem jest rynek serbski, w którym w poprzednich latach odnotowywano tylko kilka rejestracji rocznie. Tymczasem gdy w 2019 r. sprzedaż wzrosła do 53 szt. pojazdów. Dodatkowo portfel zamówień na 2020 r. wynosi już ok. 100 szt.

W obecnym roku Grupa Wielton planuje również rozszerzenie działalności w Chorwacji i Słowenii. Dotychczas udziały rynkowe na tych rynkach były niewielkie, niemniej jednak potencjał wynosi około 2,5 tys. sztuk pojazdów rejestrowanych rocznie.

Dalszy rozwój w regionie CEE i penetracja rynków to główny cel strategiczny na najbliższe lata. Wciąż rozwijające się gospodarki tych krajów pozwalają znaleźć nabywców na wysokiej jakości produkty Wieltonu, a wzrastająca świadomość marki pozwala nowym klientom na podejmowanie współpracy z naszą Grupą – dodał Jacek Stokowski, Dyrektor Eksportu Grupy Wielton.

Wielton S.A. jest jednym z największych na świecie producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80. W okresie 9 miesięcy 2019 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły ponad 1,8 mld zł (wzrost o 26,3% r/r) co przełożyło się na 119 mln zł zysku EBITDA (o 17,7% więcej r/r).