Knorr-Bremse wycofuje się z zakupu akcji Haldex

fot. Wikipedia Commons

Spółka Knorr-Bremse AG 19 września br. opublikowała informację o wycofaniu swojej oferty złożonej wszystkim akcjonariuszom Haldex AB i tym samym rezygnacji z proponowanej fuzji obu przedsiębiorstw. Przypomnijmy, że jesienią 2016 r. Knorr-Bremse złożyło publiczną ofertę udziałowcom firmy Haldex związaną z chęcią wykupu wszystkich akcji.

Zarząd Knorr-Bremse podjął tę decyzję w oparciu o szczegółową ocenę wszystkich opcji i wzięciu pod uwagę interesów wszystkich akcjonariuszy, postępując zgodnie z zaleceniami Szwedzkiej Rady Bezpieczeństwa (Swedish Securites Council – SSC), która nie wyraziła zgody na przedłużenie czasu trwania oferty wykupu akcji. Do udanego zakończenia planowanego przejęcia akcji  Haldex niezbędna była współpraca z radą nadzorczą tej firmy, która (zgodnie z oświadczeniem Knorr-Bremse) nie wykazała wystarczającej woli współpracy.

Tym samym zarząd firmy Haldex postąpił wbrew ustaleniom, które zapadły na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, na którym udziałowcy zadecydowali o konieczności współpracy z Knorr-Bremse w celu zakończenia procesu akwizycji.

Był to powód, dla którego Knorr-Bremse podjęło decyzję o odstąpieniu od planowanych działań. Dlatego udziały w akcjach Haldex objęte ofertą wykupu nie zostaną zakupione przez Knorr-Bremse i pozostaną własnością dotychczasowych właścicieli, którzy nie muszą podejmować żadnych działań.

Knorr-Bremse postępuje zgodnie z dobrze sprawdzoną strategią ukierunkowaną na rentowny rozwój i wzmacnianie pozycji firmy na rynku pojazdów użytkowych. W dalszym ciągu firma będzie rozszerzać swoją ofertę rozwiązań systemowych, na które popyt klientów stale wzrasta.