“Podwojenie biznesu” – grupa Wielton ogłosiła swoją strategię do 2020 r.

fot. Wielton
fot. Wielton
Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania. Strategia wzrostu to dokładnie przemyślany i precyzyjnie opracowany plan, który będziemy konsekwentnie realizować. Rozwój Grupy w ostatnich latach jest najlepszym dowodem na słuszność podejmowanych przez zarząd decyzji. Nowe cele są równie ambitne. Do roku 2020 chcemy „podwoić biznes” i umocnić pozycję na kluczowych rynkach, jednocześnie blisko współpracując z klientami. Wielton ma być postrzegany przez klientów i branżę jako ekspert, który będąc kompetentnym partnerem, proponuje najlepsze i najbardziej kompleksowe rozwiązania – Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A. (fot. Wielton)

Na początku kwietnia br. na konferencji prasowej Grupa Wielton ogłosiła strategię rozwoju na najbliższe lata. Do 2020 r. planowane jest „podwojenie biznesu” zarówno w obszarze przychodów, jak i wolumenu sprzedaży. Producent chce umocnić 3. pozycję w Europie, osiągając docelowo 9-procentowy udział w rynku naczep i przyczep.

Zgodnie z przyjętą strategią Grupa Wielton zamierza zbudować silną pozycję konkurencyjną na swoich głównych rynkach: w Polsce, we Francji i we Włoszech oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, a także wejść na rynki ośmiu krajów Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczo-Monetarnej (UEMOA). Do roku 2020 Wielton chce umocnić 3. pozycję w Europie i osiągnąć pozycję lidera na polskim rynku. Zamierza również wzmocnić pozycję nr 1 we Francji, wejść na podium we Włoszech oraz do pierwszej piątki sprzedawców naczep w Niemczech.

Dywersyfikacja produktów

Kolejnym, poza akwizycjami, filarem strategii wzrostu Grupy Wielton będzie rozwój organiczny, a mianowicie rozszerzenie oferty produktowej m.in. w oparciu o działania własnego centrum badawczo-rozwojowego, współpracę z ośrodkami naukowymi czy kluczowymi klientami. Grupa zamierza również zwiększać swój udział w sprzedaży produktów wysokomarżowych, takich jak naczepy kurtynowe (wzrost udziału Wieltonu w rynku EU z 5% w 2016 do 8% w 2020 r.), wywrotki (z 5% do 9%), chłodnie (z 0% do 2%) czy produkty specjalistyczne i niszowe (z 6% do 12%). Co najważniejsze, by zrealizować cele sprzedażowe w segmencie transportu w temperaturach kontrolowanych, Grupa ma w planach wybudowanie do 2020 r. zakładu do produkcji chłodni. We wcześniejszych latach Wielton próbował już swoich sił na tym rynku, jednak odbywało się to zawsze przy udziale innych poddostawców. Doświadczenie zdobyte w wyniku takiej współpracy pokazało, że by odnieść sukces, pełną produkcję produktu trzeba realizować w jednym zakładzie. Plan do 2020 r. zakłada opracowanie konstrukcji chłodni, uruchomienie procesu produkcyjnego, czyli budowę zakładu, oraz wdrożenie modelu do produkcji.

Nakłady inwestycyjne

Wielton nieustannie inwestuje w zaawansowane procesy technologiczne – już teraz rozbudowana została zautomatyzowana linia spawalnicza, montażowa i wdrożona nowoczesna technologia zabezpieczenia antykorozyjnego KTL, a także zautomatyzowano procesy produkcyjne we francuskiej spółce zależnej Fruehauf. W planach rozwoju Grupa ma również poprawę jakości obsługi klienta poprzez rozwój sieci sprzedażowej i serwisowej. Wybudowane zostaną cztery centra obsługi klienta, w tym jedno w Afryce. W ciągu najbliższych lat Grupa Wielton zamierza wydać 160 mln zł, z czego aż 110 mln zł na nowe inwestycje.