ZF zwiększa rentowność w I połowie 2016 r.

fot. ZF

ZF Friedrichshafen AG utrzymała wzrostową tendencję w pierwszej połowie 2016 r. Podczas pierwszych sześciu miesięcy sprzedaż wzrosła do 17,8 mld euro, a skorygowany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł 1,1 mld euro. Zadłużenie netto zostało zmniejszone do 7,2 mld euro.

Dane biznesowe mogą być porównywane z analogicznym okresem w roku 2015 tylko w ograniczonym stopniu, ze względu na kluczowe dla tego okresu wydarzenia: przejęcie amerykańskiego koncernu TRW oraz sprzedaż 50% udziałów w spółce ZF Lenksysteme. Nasza skorygowana marża EBIT wzrosła znacząco w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, dzięki zwiększonej wydajności operacyjnej oraz realizowanym działaniom na rzecz połączenia ZF TRW – powiedział dr Konstantin Sauer, dyrektor finansowy ZF. W pierwszej połowie roku sprzedaż koncernu ZF wyniosła 17,8 mld euro. Odpowiada to 5% wzrostowi organicznemu przy porównaniu obecnych danych z połączonymi wynikami ZF i ZF TRW w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku. Ponadto, na wzrost miały wpływ wahania kursowe. Skorygowany efekt walutowy i inne operacje przejęć i sprzedaży wyniosły równo 2%.

Znaczny wzrost w energetyce wiatrowej oraz na rynku motoryzacyjnym w Europie i Ameryce Północnej

Sprzedaż koncernu ZF w sektorze motoryzacyjnym wzrastała znacząco szczególnie w Europie i Ameryce Północnej. Po uwzględnieniu różnic kursowych i efektów fuzji, spółka osiągnęła niewielki wzrost organiczny sprzedaży również w regionie Azji i Pacyfiku. W przypadku dywizji technologii do pojazdów użytkowych, solidny wzrost na rynku Europejskim został zniwelowany przez słabe wyniki w Rosji i Ameryce Południowej. Ogólny znaczący wzrost sprzedaży w sektorze technologii przemysłowych jest przypisywany z jednej strony nabyciu dużych przekładni przemysłowych i skrzyń biegów Bosch Rexroth, a z drugiej wysokim stopom wzrostu w branży energetyki wiatrowej. Dla porównania, branża budowy maszyn przemysłowych wyhamowała. Około 7% sprzedaży ZF pochodziło z dywizji technologii przemysłowych.

Perspektywy wzrostu w sektorze rozwiązań elektrycznych

Sprzedaż utworzonego w styczniu działu E-Mobility po raz pierwszy osiągnęła poziom 407 mln euro. ZF połączył w tym dziale wszystkie swoje działania w sektorze elektromobilności, skierowane do przemysłu motoryzacyjnego. Według najnowszych szacunków, do 2025 r. rynek pojazdów hybrydowych i elektrycznych powinien wzrosnąć o 7-10%. Zamierzamy skorzystać z tego wzrostu i nowo kształtującego się rynku. Nasze unikalne rozwiązania systemowe pozwalają na pełną integrację elementów podwozia, układu napędowego oraz elektroniki –  powiedział dr Stefan Sommer, dyrektor generalny ZF.

Znaczna poprawa zysku operacyjnego

Zysk operacyjny (EBIT), skorygowany o kluczowe wydarzenia, jak koszt nabycia TRW, wyniósł 1,1 mld euro w pierwszej połowie 2016 roku. W tym samym okresie w 2015 r. na EBIT znacząco wpłynęły sprzedaż ZF Lenksysteme oraz częściowy koszt nabycia TRW. Skorygowanie tych kluczowych wydarzeń pozwoliło ZF zwiększyć marżę EBIT o 1,8 punktów bazowych do poziomu 6,3%. Główną przyczyną była lepsza wydajność operacyjna całego portfolio produktów, jak również połączenie ZF TRW. Skorygowany zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA) wzrósł do 1,9 mld euro, co odpowiada marży EBITDA na poziomie 10,7%.

Dalsze obniżenie zobowiązań

Przepływ operacyjny wolnych środków pieniężnych zmienił się na skutek przejęć i sprzedaży, wynosząc ostatecznie 401 mln euro w pierwszej połowie 2016 r. (o 229 mln euro więcej w porównaniu do roku ubiegłego). Wraz z istniejącą płynnością doprowadziło to do dalszego zmniejszenia zobowiązań z tytułu nabycia przez TRW kwoty brutto o blisko 500 mln euro. W pierwszej połowie roku zobowiązania finansowe netto spadły o 175 mln euro do poziomu 7,2 mld euro. Sprzedaż Działu Engineered Fasteners & Components firmy zaowocowała przychodami w wysokości około 450 milionów dolarów. Została ona sprzedana w drugiej połowie roku (1 lipca 2016 r.), a zatem nie jest jeszcze uwzględniona w danych finansowych.

Poprawa oceny i renegocjowanie kredytu

W kwietniu br. agencja raitingowa Standard & Poor zaktualizowała raiting kredytowy ZF o jeden stopień do oceny BB+. W czerwcu br. również Moody uaktualnił wycenę ZF o jeden stopień do BA1 z perspektywą wzrostową. Poprawa ratingu przez agencje ratingowe potwierdza, że jesteśmy na dobrej drodze. Naszym celem pozostaje osiągnięcie ratingu klasy inwestycyjnej – powiedział dr Sauer, dyrektor finansowy ZF. W wyniku podniesienia ocen, systematycznej spłaty zadłużenia oraz korzystnej sytuacji rynkowej, firma ZF była w stanie refinansować swój poprzedni kredyt konsorcjalny na lepszych warunkach i przy zmienionych okresach zapadalności. Doprowadziło to do znacznego rozszerzenia gwarantowanych umownie linii kredytowych na łączną kwotę 3,5 mld euro, która jeszcze bardziej zwiększa rezerwę płynności ZF.

Prognoza na 2016 rok

Pomimo wahań kursów walutowych, ZF spodziewa się dalszego stabilnego rozwoju biznesu w roku 2016, prognozowanej wysokości sprzedaży na poziomie 35 mld euro, około 6% skorygowanej marży EBIT oraz 10% skorygowanej marży EBITDA. Osiągnęliśmy znaczącą poprawę marży w I półroczu br. i chcemy utrzymać tę dynamikę wzrostu w ciągu całego roku pomimo trudnych warunków – powiedział dr Sommer, dyrektor generalny ZF. Jednocześnie planujemy zwiększenie konkurencyjności, szczególnie niemieckich zakładów, poprzez zwiększenie elastyczności i regulacje kosztów produkcji.