DAF wzmacnia pozycję

fot. © DAF Trucks

W 2015 r. udział firmy DAF Trucks w europejskim rynku ciężkich pojazdów ciężarowych (o dmc. > 16 t) wzrósł do 14,6% (w roku 2014 było to 13,8%), udział ten natomiast na polskim rynku wyniósł 18,9%.

Na głównych europejskich rynkach firma DAF Trucks w 2015 r. zanotowała następujące udziały: 10,8% Niemcy, 23,9% Wielka Brytania, 11,3% Hiszpania, 18,9% Polska, 29,4% Holandia i 17,2% Czechy. We Francji i Włoszech udział w rynku utrzymywał się na poziomie odpowiednio 12% i 10,2%. W segmencie ciężkich samochodów ciężarowych DAF objął pozycję lidera w Holandii, Wielkiej Brytanii, Polsce i na Węgrzech. Z kolei w Belgii i Czechach firma DAF była wiodącym producentem ciągników siodłowych.

W 2015 r. w Europie zarejestrowanych zostało ok. 39 400 ciężkich pojazdów ciężarowych marki DAF – o 26% więcej niż rok wcześniej (31 200). Z kolei w segmencie pojazdów lekkich, wolumen rynku w Europie wzrósł o 5% do 49 000 egzemplarzy (46   500 w 2014 r.) – w segmencie tym DAF oferuje model LF. W tej grupie pojazdów DAF odnotował wzrost udziału w rynku z 8,9% w 2014 r. do 9% w roku 2015. Ważnym powodem tego wzrostu były bardzo dobre wyniki firmy w Wielkiej Brytanii, gdzie osiągnięto 36% udziału w segmencie LF.

Rynek polski

W minionym roku w ciężkim segmencie (dmc. >16 t) odnotowano wzrost o 31,6%, osiągając 20 236 pierwszych rejestracji nowych pojazdów ciężarowych (w roku 2014 było ich 15 373). Rejestracje marki DAF wyniosły w 2015 r. 18,9% rynku (18,1% w 2014 r.), co przełożyło się na sprzedaż 3823 pojazdów (2785 w 2014 r.).

W przypadku ciężkich ciągników siodłowych rynek odnotował wzrost o 31,9% – 17 005 rejestracji w porównaniu z 12 890 w 2014 r. Firma DAF Trucks dostarczyła klientom 3435 ciągników (2486 w roku ubiegłym), co oznacza wzrost o 38,2%, osiągając 20,2-procentowy udział w rynku (wobec 19,3% w 2014 r.). W lekkim segmencie zanotowano spadek liczby rejestracji o 7,1% z wynikiem 1893 sztuki (2038 w ub. r.). W przypadku marki DAF nabywców znalazło 78 pojazdów, co dało 4,1% udziału w rynku.

Inne obszary działalności DAF Trucks również zakończyły się bardzo satysfakcjonującymi wynikami rocznymi. Sprzedaż kontraktów serwisowych DAF Multisupport wyniosła 1751, co – jak podaje producent – stanowi rekordowy udział 44,9%, zwiększając tym samym portfolio aktywnych kontraktów do 2970.

W 2015 r. Paccar Financial Polska sfinansował zakup 766 pojazdów, co przełożyło się na 19,6% udziału w całkowitej sprzedaży DAF Trucks w Polsce. Kolejne osiągnięcia firmy na rynku polskim to m.in. sprzedaż części na poziomie 38,7 mln euro, z czego 8,3 mln euro (21%) przypada na części dostępne w ramach katalogu TRP. Jest to również wynik dynamicznego wzrostu liczby punktów sprzedaży, działających pod logo TRP do 4, z których aż 3 dysponują warsztatem. Z kolei najważniejszym osiągnięciem działu After Sales jest pomoc na drodze w czasie nie dłuższym niż 6 godzin w 92% zgłoszeń do ITS (92,2% w przypadku PTS), co jest również najlepszym wynikiem wśród wszystkich europejskich przedstawicielstw DAF Trucks.

Warto też dodać, że sieć dealerska DAF Trucks dzięki otwarciu serwisu w Opolu zwiększyła się do 27 punktów. Wpłynęło to na poprawę efektywności działań i przejawia się rekordowym wskaźnikiem absorpcji w historii działalności producenta w Polsce.

Opracowała Renata Pawliszko