Systemy informacyjne w transporcie

Ważnym elementem systemów informacyjnych są znaki o zmiennej treści

Biorąc pod uwagę rosnące wymagania klientów i nasilającą się konkurencję, wykorzystywanie w branży transportowej systemów informacyjnych jest obecnie absolutną koniecznością.    

Nieustanny rozwój branży IT i coraz większa dostępność rozwiązań wspomagających transport sprawia, że zarządzanie flotą transportową czy komunikacją pasażerską może dziś być o wiele bardziej efektywne niż jeszcze dekadę temu. Aby móc w pełni wykorzystać wszystkie możliwości, jakie dają tego rodzaju narzędzia, trzeba dysponować odpowiednio przygotowanym personelem. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na możliwości i efektywność zarządzania transportem jest właściwe dobranie systemu, jego elementów składowych i funkcjonalności oprogramowania. Chodzi przede wszystkim o to, aby system taki był „skrojony na miarę”, tzn. każdorazowo uwzględniał specyfikę działalności i oczekiwań zamawiającego. Z punktu widzenia perspektywicznych możliwości rozwoju użytkownika ważne jest również, aby system pozwalał na jego rozbudowę o nowe funkcjonalności lub np. zwiększanie liczby użytkowników – klientów czy liczby jednostek taboru.

Znaki zmiennej treści wpływają zarówno na bezpieczeństwo, jak i przepustowość układu drogowego
Znaki zmiennej treści wpływają zarówno na bezpieczeństwo, jak i przepustowość układu drogowego (fot. ADAC)

Cele wprowadzania systemów informacyjnych w transporcie

Można wyodrębnić trzy podstawowe cele wdrażania tego rodzaju systemów. Pierwszy to spełnianie oczekiwań klientów – zleceniodawców i odbiorców usług transportowych, drugi zaś to optymalizacja kosztów prowadzenia działalności transportowej, jako trzeci cel należy wymienić konieczność zapewnienia efektywnego zarządzania ruchem – stosownie do poziomu jego nasilenia i możliwości infrastruktury komunikacyjnej.

Na dobrą sprawę wszystkie wymienione cele i tak sprowadzają się do wspólnego mianownika, który można określić jako zwiększenie konkurencyjności usługi transportowej na rynku.

Wprowadzenie i szybkie rozpowszechnienie systemów informacyjnych w transporcie należy traktować jako konieczność wynikającą z generalnego rozrostu łańcuchów transportowych (logistycznych). Ten zaś jest efektem jednoczesnego zwiększania się liczby podmiotów biorących w nim udział, liczby operacji przewozowych i przeładunkowych przy jednoczesnej presji na skrócenie czasu przeznaczonego na realizacje zleconych zadań.

Szacuje się, że obecnie 80% potrzeb w zakresie mobilności osób i przewozu rzeczy zaspokaja transport drogowy. Rozwój systemów informacyjnych w transporcie jest jednym z najważniejszych warunków eliminowania lub ograniczenia szeregu problemów powstających na skutek dynamicznego wzrostu liczby przewozów i mobilności ludności.

Należy wspomnieć, że obecnie oferowane na rynku zaawansowane systemy informacyjne są jednym z najważniejszych elementów składających się na inteligentne systemy transportowe (ang. Intelligent Transportation Systems – ITS). Systemy te charakteryzują się dużą elastycznością pod względem możliwości tworzenia konfiguracji w zależności od zmieniających się warunków i wymagań uczestników tego systemu. Wysoki poziom adaptacji systemów informatycznych i teleinformatycznych to dziś jeden z najważniejszych parametrów decydujących o ich wyborze przez klientów i użytkowników.