Phillips przekazuje 20 000 dolarów na rzecz organizacji Happy Kids

Fot. Phillips Poland

20 czerwca w Dzień Uchodźcy Julita Mazurkiewicz prezes firmy Phillips Poland w imieniu spółki Phillips Industries, dokonała przekazania darowizny na rzecz pomocy ukraińskim dzieciom przebywającym na terenie Polski. Phillips przekazało czek o wysokości 20 tysięcy dolarów na rzecz Fundacji Happy Kids. Wydarzenie odbyło się w Łodzi, w Domu Dziecka nr. 1 na ul. Aleksandrowskiej 123, który przy wsparciu Fundacji przyjął 60 podopiecznych z Ukrainy.

Amerykańska firma Phillips Industries, będąca spółką matką firmy Phillips Poland postanowiła przekazać kwotę 20 tysięcy dolarów na rzecz pomocy ukraińskim dzieciom, które z powodu wojny musiały szukać bezpiecznego schronienia w Polsce. Środki na pomoc dzieciom zostały zgromadzone z datków przekazanych przez Pracowników firmy oraz Zarząd Spółki. Pieniądze trafiły do lokalnej organizacji pożytku publicznego, Happy Kids.

Przekazana darowizna zostanie przeznaczona na potrzeby dzieci z Ukrainy, w tym na zatrudnienie nowych osób, które będą odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi w Domach Dziecka, zapewnienie im zespołu medycznego, a także na organizację półkolonii dla dzieci i zakup niezbędnej wyprawki do rozpoczęcia roku szkolnego.

Phillips od rozpoczęcia wojny zadeklarowało gotowość do pomocy. Od lutego firma była zaangażowana w różne akcje pomocowe oraz zbiórki. Jak mówi prezes zarządu Julita Mazurkiewicz –„W Phillips nie jesteśmy obojętni. Angażujemy się na wielu płaszczyznach w pomoc Ukrainie, również z uwagi na fakt, iż duża część naszych pracowników pochodzi właśnie z Ukrainy. Dzięki takim gestom jak wsparcie Fundacji Happy Kids chcemy nie tylko w realny sposób pomóc, ale też pokazać nasze wsparcie i zwykłą ludzką solidarność”

Fundacja Happy Kids to wiodąca polska organizacja pozarządowa, założona w 2001 roku, dająca szansę na szczęśliwe dzieciństwo dzieciom w polskich domach dziecka. Organizacja utworzyła 17 Rodzinnych Domów Dziecka i zapewnia profesjonalną opiekę zastępczą, wsparcie medyczne i psychologiczne dla dzieci z traumą oraz niepełnosprawnościami, pozwalając na ponowne połączenie grupy rodzeństwa w jednym domu. Łącznie, od czasu wybuchu wojny organizacja pomogła przekroczyć granicę 1400 dzieciom oraz 100 opiekunom.

W Domu Dziecka nr 1 w Łodzi przebywa 74 dzieci, w tym 60 z Ukrainy.

Fot. Phillips Poland