Renault Master z zabudową izotermą wozi leki dla Centrum Zdrowia Dziecka

Fot. Renault Polska

Spółka Renault Polska użyczyła samochód dostawczy Master typu izoterma do jednego
z największych szpitali pediatrycznych w Polsce: Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD).

Centrum Zdrowia Dziecka jest jedyną jednostką w kraju, która swoim zasięgiem obejmuje całe terytorium Polski i musi cyklicznie dostarczać asortyment niezbędny do codziennego funkcjonowania swoich pacjentów. Użyczony do Renault Master Izoterma będzie wykorzystywany m.in. do transportu leków oraz preparatów żywieniowych w programie żywienia do- i pozajelitowego, wymagających transportu w temperaturze kontrolowanej. Samochód posłuży również do stałego transportu środków ochrony indywidualnej oraz testów i odczynników do badania pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

Fot. Renault Polska