Grupa Wielton zawiesza dostawy do Rosji i odwołuje realizację celów na 2022 rok. W planach zwiększenie sprzedaży w Europie i Afryce

Fot. Wielton

Zarząd Wielton S.A. podjął decyzję o zawieszeniu, do odwołania, dostaw produktów Grupy Wielton na rynek rosyjski. Spółka nie zrealizowała żadnej dostawy na rynek rosyjski od 24 lutego br. Odwołano również realizację celów na 2022 rok.

Grupa Wielton szacuje, że negatywny rozwój sytuacji związany ze stanem wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą może spowodować konieczność utworzenia odpisów na należności, jak również odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów, w wysokości do ok. 4 mln euro. Ze względu na to, że sytuacja na wymienionych rynkach ulega bardzo szybkim i trudnym do przewidzenia zmianom, jest na bieżąco monitorowana a poziom niezbędnych do utworzenia odpisów zostanie ustalony na moment publikacji raportów okresowych. Jednocześnie Grupa podejmuje działania by ograniczyć wpływ bieżącej sytuacji na działalność firmy.

Ze względu na sytuację nadzwyczajnej niepewności prowadzenia działalności na rynkach rosyjskim i ukraińskich oraz jej możliwy znaczący wpływ na sytuację makroekonomiczną w Europie i na świecie, spółka podjęła decyzję o odwołaniu zaplanowanych celów dla Grupy Wielton na 2022 rok, o których informowała 17 lutego br. Z tego samego powodu spółka Wielton odkłada publikację swoich planów strategicznych na lata 2022-2025.

Paweł Szataniak (fot. Wielton)

Pracujemy nad przeformułowaniem naszych tegorocznych planów operacyjnych, tak aby ubytek przychodów z rynków wschodnich zrekompensować większą aktywnością sprzedażową na innych rynkach Europy i Afryki. Kontynuujemy także analizy dotyczące przygotowania nowej strategii, która powinna uwzględniać zmieniającą się sytuację geopolityczną i koniunkturalną. Wierzę, że nasza stabilna sytuacja finansowa, bezpieczny poziom zadłużenia i wieloletnie doświadczenie pozwolą nam w odpowiedni sposób poradzić sobie z wyzwaniami jakie niesie obecna wysoka zmienność otoczenia gospodarczego” – mówi Paweł Szataniak, prezes zarządu Grupy Wielton.

Pomoc dla pracowników ukraińskich i ich rodzin
Spółka Wielton angażuje się w różne formy pomocy Ukrainie, m.in. wspiera rodziny ukraińskich pracowników, udzielając im pomocy organizacyjnej oraz wsparcia w sprawach logistycznych i administracyjnych. Jak powiedział Paweł Szataniak: „Jesteśmy również gotowi pomóc w bezpiecznym sprowadzeniu kolejnych bliskich naszych pracowników do Polski, aby mogli znaleźć tu schronienie. W tym celu przygotowaliśmy mieszkania, w których będą mogły zamieszkać ich rodziny. Nie zapominamy także o innych potrzebujących przybywających do naszego kraju. Nasi pracownicy są zaangażowani w zbiórki odzieży, środków higieny, podstawowych środków medycznych i żywności i inne różne formy pomocy. Pomagamy także w transporcie na granicę. We współpracy z Pamapolem dostarczyliśmy również na granicę naczepę pełną produktów żywnościowych”.

Bieżąca sytuacja Grupy Wielton na Ukrainie i w Rosji
Grupa Wielton ma spółki zależne w Ukrainie i Rosji powołane do prowadzenia działalności handlowej i marketingowo-reklamowej. Spółka w Rosji ma także montownię pojazdów marki Wielton. Przychody Grupy Wielton ze sprzedaży realizowanej na obu rynkach wyniosły w 2021 r. 299,5 mln zł, co stanowiło ok. 11,1% przychodów ze sprzedaży Grupy Wielton.

Rynek ukraiński
W 2021 r. przychody z rynku ukraińskiego wyniosły 43,7 mln zł, co stanowiło ok. 1,6% przychodów ze sprzedaży Grupy Wielton. Sprzedano 324 produkty, z udziałem rynkowym szacowanym na poziomie ok. 12%. Siedziba spółki zależnej na Ukrainie mieści się na terenie objętym działaniami wojennymi. Nie jest możliwe jej normalne funkcjonowanie, a on ostatnich dni lutego spółka nie prowadzi sprzedaży. Dostęp do wyprodukowanych naczep jest obecnie niemożliwy. Nie jest też prowadzona wysyłka żadnych nowych wyrobów do Ukrainy. Spółka ma należności od klientów, które w obecnej sytuacji nie są spłacane. Możliwości transferów środków pieniężnych z Ukrainy są bardzo ograniczone.

Rynek rosyjski
W 2021 r. przychody z rynku rosyjskiego wyniosły 255,8 mln zł, co stanowiło ok. 9,5% przychodów ze sprzedaży Grupy Wielton. Do lutego 2022 r. Rosja zaliczana była przez Grupę Wielton do grupy rynków strategicznych. W ub. roku sprzedano tam 2353 pojazdy, dzięki czemu Rosja zajmowała 9.miejsce w rejestracjach nowych naczep i przyczep z udziałem rynkowym na poziomie 3,8%.

Opracowanie: Katarzyna Biskupska

Fot. Wielton