Grupa Raben podsumowuje rok 2021

Fot. Grupa Raben

Akwizycje, zrównoważony rozwój i podsumowanie 90 lat działalności – te wątki zdefiniowały działalność Grupy Raben w minionym roku. Inwestycje, innowacje i wyróżnienia dopełniają obraz dokonań jednej z czołowych firm logistycznych w Europie, która nie tylko oparła się pandemii, ale także znalazła w niej szanse na dalszy rozwój.

Rok 2021 to kolejne miesiące zmagania się z pandemią. I choć pierwszy szok już minął, a świat powoli oswajał się z nową normalnością we wszystkich dziedzinach życia, to COVID-19 nadal dyktował warunki – w gospodarce i nie tylko. Nierównomierne ożywienie gospodarcze w poszczególnych regionach Europy i poza nią, spowodowane różnym natężeniem obostrzeń oraz odmiennymi mechanizmami wsparcia przedsiębiorstw przez rządy; zakłócenia w łańcuchu dostaw z Chin, w konsekwencji brak niektórych komponentów, przestoje, a nawet krótkoterminowe zamykanie fabryk; wzrost dostaw B2C, czyli bezpośrednio do domów prywatnych, potęgujący ruch na europejskich drogach – z tymi wszystkimi trudnościami borykał się sektor transportowy, który dodatkowo odczuwał brak pracowników i spadek dostępności zasobów, a jednocześnie szalejącą inflację i zwiększenie kosztów infrastruktury logistycznej.

„W ubiegłym roku pandemia nie była już zaskoczeniem, a z powodu wielu niekorzystnych zjawisk w gospodarce nie możemy zaliczyć go do łatwych. Jednak nie zwalnialiśmy tempa i daliśmy z siebie wszystko, by „dowieźć” wyniki naszych klientów i dać im powody do zadowolenia. Nasze priorytety się nie zmieniły: wciąż na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo i zdrowie pracowników i kontrahentów, a przy tym dążymy do zapewniania ciągłości biznesu naszych klientów, oferując im serwis na najwyższym poziomie. W dużej mierze jest to zasługą naszego zaangażowanego, profesjonalnego zespołu, który w pełni zasługuje na określenie „People with drive”. Jestem naprawdę dumny, że mogę pracować z takimi ludźmi” – mówi Ewald Raben, prezes Grupy Raben.

Grupa Raben zakończyła rok z satysfakcjonującym wynikiem, osiągając przychody w wysokości ponad 1,5 mld euro. Operator logistyczny niezmiennie obsługiwał takie branże jak żywność (29%), technologie konsumenckie (21%), automotive (18%), retail (12%), chemia (11%) i FMCG non-food (7%) i inne. Jeśli chodzi o rodzaj świadczonych usług, to były to głównie: transport drogowy (65%), logistyka kontraktowa (12%), FTL & Intermodal (9%), Fresh Logistics (6%), 4PL (3%) oraz sea & air (3%) i inne.

„Przychody za rok 2021 są satysfakcjonujące i możemy sobie pogratulować, ponieważ to efekt naszej elastyczności, zróżnicowanego portfela klientów i współpracy z nimi oraz zaawansowania technologicznego. Patrząc wstecz, stwierdzam, że miniony rok to nie był czas płynięcia z prądem; przeciwnie, to okres pełen pozytywnych zmian. Do Raben dołączyły nowe spółki, weszliśmy na czternasty już rynek (Grecja), podjęliśmy szereg inwestycji i mnóstwo wartościowych inicjatyw w ramach zrównoważonego rozwoju (kredyt SLL, zielona energia PPA). To także jubileusz 90-lecia naszej firmy. Świętując, postanowiliśmy zrobić coś dobrego, pozostawić pamiątkę tego wydarzenia przyszłym pokoleniom – w wyniku głosowania wieńczącego rocznicową trasę Eco2Way wspieramy oazy dla bocianów białych w Czechach” – dodaje Ewald Raben. 

Operator logistyczny z okazji swojego jubileuszu zabrał internautów w podróż po miejscach, które mocno odczuły negatywne skutki działalności człowieka. Trasa Eco2Way trwała 5 miesięcy i wiodła przez 11 krajów europejskich, w których Raben ma swoje oddziały. Finał akcji to głosowanie online, podczas którego 3 z 21 zaprezentowanych wcześniej projektów pomocy walczyły o dofinansowanie na realizację od Grupy Raben. Dzięki głosom internautów zwyciężyła wspomniana już inicjatywa budowy oazy dla bocianów białych w Czechach. Polsce w ramach Eco2Way przypadła „nagroda gwarantowana”: jesienią w Parku Narodowym Gór Stołowych i jego otulinie posadzono 10 tys. drzew z okazji 90-lecia firmy, a dodatkowo 3,5 tys. jodeł z tytułu wieloletniego programu „E-faktura – wyższa kultura”, w imieniu klientów operatora, którzy zgodzili się zrezygnować z faktury drukowanej na rzecz elektronicznej.

Raben w Polsce
Klienci Grupy Raben po raz kolejny dowiedli, że można na nich liczyć. Partnerska postawa podmiotów tworzących rynek logistyki w Polsce, wspólnie wypracowane rozwiązania oraz otwarta rozmowa o planach i prognozach sprawiły, że Raben był w stanie skutecznie stawić czoła sytuacji gospodarczej. Rok 2021 przyniósł nowych klientów do portfolio firmy i umocnił współpracę z wieloletnimi partnerami. Między innymi firma Bolsius przedłużyła umowę z operatorem logistycznym na następne 5 lat. Firma Bonduelle, która już od 2011 r. współpracuje z Grupą Raben na Węgrzech, w ubiegłym roku zleciła magazynowanie swoich produktów w „zielonym” obiekcie w Rudzie Śląskiej.

„Rok 2021 był dla nas rokiem jubileuszy: 90 lat działania Grupy Raben na europejskim rynku i 30 lat istnienia w Polsce, ale także czasem wielu wyzwań. Mam tu na myśli wysoki popyt wewnętrzny oraz zaznaczający się u producentów trend do relokacji zakładów produkcyjnych z Azji do Europy, w tym Polski, a co za tym idzie – do zmiany dotychczasowych łańcuchów dostaw i ich punktów grawitacyjnych, czyli optymalnych lokalizacji magazynów dystrybucyjnych. Kolejne wyzwanie to pogłębiający się brak dostępności pracowników i kierowców czy trudności w pozyskaniu nowych pojazdów ciężarowych. Mimo to dołożymy wszelkich starań, by nie zawieść pokładanego w nas zaufania. Naszymi priorytetami są niezmiennie najwyższa jakość obsługi i stabilność współpracy, a przewagą – multiproduktowość i kompleksowa oferta oraz umiejętność zaadaptowania się do nowej sytuacji czy otwartość na zmiany. Pracujemy zgodnie z hasłem „Your partner in Logistics”, czyli „Twój partner w logistyce”, i nie są to słowa rzucane na wiatr” – dodaje ostatnie dwanaście miesięcy Janusz Anioł, dyrektor generalny Raben Logistics Polska.

Dla Fresh Logistics Polska również był to intensywny, pracowity okres.

„Bez wątpienia miniony rok przyniósł spore odbicie na rynku usług transportowych i magazynowych w porównaniu do wcześniejszych miesięcy. Ożywienie gospodarki, zniesienie obostrzeń oraz chęć powrotu do normalnych relacji międzyludzkich wpłynęły na zwiększenie konsumpcji. Z punktu widzenia biznesu był to pozytywny trend, natomiast skala wzrostu zaskoczyła nawet najbardziej doświadczonych graczy. Zmiany były tak dynamiczne, że w wielu przypadkach branża logistyczna miała trudności z zapewnieniem wystarczającej ilości pojazdów czy powierzchni magazynowej, aby zaspokoić potrzeby rynku. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, finalnie nie cena, lecz możliwość zapewnienia ciągłości dostaw stała się kluczowym czynnikiem decyzyjnym dla klientów. Ubiegły rok to dla Fresh Logistics rozwój cyfryzacji i digitalizacji procesów, czego pochodną jest budowanie logistyki w duchu paperless oraz zastosowanie RPA (Robotic Process Automation). Logistyka bez papieru to benefity nie tylko dla nas i naszych partnerów, ale dla całego rynku. Adaptacja rozwiązań cyfrowych zyskała na znaczeniu i objęła wszystkie poziomy naszej organizacji. Sama pandemia, oprócz negatywnych skutków, pokazała, że cyfryzacja, praca zdalna na masową skalę i wykorzystanie w większym stopniu nowych technologii może być efektywne, a niejednokrotnie to jedyne wyjście” – mówi Tomasz Olenderek, dyrektor generalny Fresh Logistics Polska.

Firma kontynuowała program ciągłego doskonalenia biznesu Better Everyday, bazujący na narzędziach lean management, skupiając się na realizowaniu procesów w taki sposób, aby budowały wartość dodaną dla klienta. Fresh Logistics stawia na innowacyjność poprzez informatyzację i integrację systemów operacyjno-informatycznych. Najlepszym tego dowodem jest aplikacja MyPlan, będąca wsparciem w utrzymaniu terminowych wyjazdów/przyjazdów towarów do magazynów. Spółka została nagrodzona tytułem „Innowacyjna Firma” przez redakcję „Gazety Finansowej” i „Home & Market” właśnie za wspomniane rozwiązanie.

Nie zabrakło także nowych inwestycji. Firma rozpoczęła rozbudowę magazynu w Grodzisku Mazowieckim, której zakończenie jest planowane na pierwszy kwartał 2022 r. Nowy obiekt oferuje dodatkowe 11,5 tys. miejsc paletowych dla świeżych produktów spożywczych i jest podzielony na 3 komory, umożliwiające składowanie towarów wymagających różnych zakresów temperatur. Po zakończeniu inwestycji centrum dystrybucyjne w Grodzisku Mazowieckim będzie dysponować łącznie prawie 15,5 tys. m kw. powierzchni magazynowej wysokiego składu oraz ponad 3300 m kw. tzw. cross-docku, co odpowiada łącznie ponad 22 000 miejsc paletowych.

Zrównoważony rozwój
Skala ubiegłorocznej aktywności Grupy Raben w obszarze zrównoważonego rozwoju imponuje sama w sobie, ale jeszcze bardziej w kontekście wyzwań, z jakimi mierzy się obecnie cała branża. Na tym polu firma wiele robi samodzielnie – tutaj swoistym drogowskazem jest strategia zrównoważonego rozwoju, która w 2021 r. nabrała ostatecznego kształtu i będzie obowiązywać do połowy obecnej dekady – ale także wspólnie z innymi podmiotami. Operator logistyczny przystąpił do platformy CSR Europe Responsible Trucking, która przygotowała dokument „Standardy socjalne w transporcie”, dotyczący warunków pracy kierowców. Dodatkowo pod koniec roku został sygnatariuszem prestiżowej, międzynarodowej inicjatywy United Nations Global Compact, która skupia ponad 13 000 organizacji, działających w duchu zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie wyznaczonych celów w tym zakresie ma dla Raben równie wysoki priorytet co efektywna działalność operacyjna, nie dziwi zatem fakt, że niektóre przedsięwzięcia Grupy sytuują się na pograniczu zrównoważonego rozwoju i biznesu, a  przy tym mają przełomowe znaczenie dla obu dziedzin.

Dobry przykład stanowi Sustainability Linked Loan – pięcioletni kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem w wysokości 225 mln EUR. Raben przetarł szlaki innym firmom, jest to bowiem jeden z pierwszych konsorcjalnych kredytów SLL w europejskiej branży logistycznej oraz druga tego typu transakcja w Polsce. Marża zależy od spełnienia warunków określanych przez pięć kluczowych wskaźników efektywności w dziedzinie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego dla sektora. Kamieniem milowym w dziedzinie redukcji emisji jest z kolei zawarcie umowy PPA (Power Purchase Agreement) z PGE Obrót. Na mocy tego kontraktu w latach 2023-2029 Raben w Polsce będzie korzystać w 100% z zielonej energii. W 2022 r. zostaną wybudowane dedykowane farmy fotowoltaiczne o łącznej powierzchni ok. 40 ha i mocy ok. 35 MWp, dostarczające 35 tys. MWh rocznie – co oznacza pokrycie całego zapotrzebowania na energię elektryczną we wszystkich obiektach Grupy w Polsce.

Cyklicznym projektem prośrodowiskowym jest wspomniane już sadzenie drzew, zaś w tym roku towarzyszyły mu wydarzenia okazjonalne, wyjątkowe – głosowanie na ekoprojekty związane z jubileuszem czy wsparcie merytoryczne udzielone grze online EkoEksperymentarium w temacie zrównoważonego transportu. Dzięki temu dzieci w przystępnej i angażującej formule mogą dowiedzieć się, czym jest ślad węglowy.

W zakresie wpływu społecznego Raben również nie spoczął na laurach, realizując kolejne działania zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Raben Logistics Polska umożliwił firmie Nestlé S.A. przekazanie medykom ok. 4,5 mln produktów spożywczych i butelek wody. Operator logistyczny już po raz drugi był partnerem Szlachetnej Paczki – podczas Weekendu Cudów 21. edycji akcji przewiózł prezenty dla ponad 700 rodzin. 33 ciężarówki Raben przemierzyły ponad 9 tys. km i przewiozły niemal 600 palet do ok. 60 punktów dostaw w całej Polsce. Ponadto Raben ponownie wziął udział w świątecznym konwoju, który wyruszył z Mühlheim-Kärlich w Niemczech na Bałkany i Ukrainę, wioząc podarki dla tamtejszych dzieci – łącznie 156 234 paczki. W akcję zaangażowało się 15 niemieckich oddziałów, a za kierownicą ciężarówki jadącej do Rumunii tradycyjnie zasiadł Marco Raben.

W 2021 r. swój finał miał nowatorski, oparty na grywalizacji program Manager of Choice, który pozwolił 1 tys. przedstawicieli kadry menedżerskiej ze wszystkich rynków rozwijać kompetencje zawodowe. Natomiast pracownicy z Polski w ramach wolontariatu oraz odkrywania nowych pasji mogli poznać fascynujące życie pszczół. Centrala firmy w podpoznańskim Robakowie stała się domem dla pszczelich rodzin, które zamieszkały w pięciu ulach za sprawą projektu „Drive to bee”. Pasieka Raben nie tylko służy wspieraniu różnorodności biologicznej, ale także przyczynia się do integracji pracowników. Projekt ma być kontynuowany także w innych lokalizacjach firmy.

Nagrody
Intensywności działań w zakresie zrównoważonego rozwoju może dorównać chyba tylko liczba nagród przyznanych Grupie Raben w 2021 r. – poszczególnym spółkom, osobom, rozwiązaniom i narzędziom. Ponad 20 tytułów, wyróżnień i wysokich miejsc w rozmaitych rankingach stanowi wyraz uznania dla zarówno dla ogólnego poziomu usług i doskonałości operacyjnej, jak i konkretnych aspektów działalności przedsiębiorstwa: innowacyjności, zaangażowania w zrównoważony rozwój czy inicjatyw na rzecz pracowników.