Leasing: spadki finansowania w segmencie ciężarowym w roku 2020 – efekt pandemii

Źródło: ZPL

Spadek poziomu finansowania w największym stopniu objął segment ciężki (uwzględniający pojazdy ciężarowe powyżej 3,5t., ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy oraz autobusy). Sektor finansowania maszyn (rolniczych itp.) najmniej odczuł skutki recesji. A dostawczy….

Skumulowane dane Związku Polskiego Leasingu (ZPL) na koniec 2020 r. pokazują, że w segmencie ciężkim podpisano nowe kontrakty leasingowe o łącznej wartości 12,5 mld zł (spadek o -26,8% r/r).

Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu (fot. Ł. Kamiński)

 „Na wcześniejsze problemy branży transportowej, związane z wdrażanym Pakietem Mobilności, nałożył się największy po II wojnie światowej kryzys gospodarczy w strefie euro oraz obostrzenia w transporcie towarowym i pasażerskim. W rezultacie doszło do silnych zaburzeń rynku w obszarach związanych z transportem międzynarodowym i transportem zbiorowym. Największe spadki na poziomie 50-60% odnotowaliśmy w pierwszych miesiącach pandemii. Półrocze zamknęło się ujemną dynamiką na poziomie 39%. Od listopada 2020 r. notujemy już wyraźne odbicie w finansowaniu sektora TRK (średnia dynamika 28,9% r/r)” – skomentował Andrzej Sugajski, dyrektor generalny ZPL.

Pojazdy lekkie (osobowe i dostawcze do 3,5 t): Branża leasingowa w 2020 r. sfinansowała w tym segmencie pojazdy o łącznej wartości 33,3 mld zł (- 5,7% r/r). Segment pojazdów lekkich odnotował relatywnie dobry wynik w całym roku, pomimo spadku o 35,2% w II kw. 2020r.

Zakupy aut osobowych (dynamika na koniec roku: -6,7% r/r) zostały utrzymane m.in. dzięki subwencjom z Tarczy Finansowej 1.0. Subwencje zapewniły płynność przedsiębiorców oraz utrzymały zatrudnienie w firmach.

Na finansowanie pojazdów dostawczych i ciężarowych do 3,5 t (-0,3% r/r) wpłynął rozwój sektora e-commerce. W 2020r. zaobserwowano także wyraźny wzrost średniej wartości kontraktu w zakresie finansowania pojazdów lekkich (szacowany na 8,9% r/r.). W dużej mierze był on efektem ok. 10% wzrostu cen nowych aut osobowych w Polsce.

Leasingodawcy pomagają
Przez ostatni rok, w odpowiedzi na trudną sytuacje klientów dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, proponowano różne formy wsparcia. Firmy leasingowe zmieniały harmonogramy spłat i odraczały spłatę rat leasingowych na okres od 3 do 6 miesięcy. Na początku 2021 r. sektor bankowy poinformował o wznowieniu „moratorium pozaustawowego”. Dlatego z możliwości odroczenia lub obniżenia spłaty rat leasingowych, obok klientów banków, znowu mogą skorzystać klienci firm leasingowych.

Obecnie eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego i sektora leasingowego, ustalają szczegóły programów gwarancyjnych, które pozwolą skorzystać z leasingu na bardziej preferencyjnych warunkach. Gwarancje będą pochodziły z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego, utworzonego przez państwa UE na potrzeby walki z pandemią.

Co firmy leasingowe mówią o kolejnych miesiącach roku?
Według kwartalnego odczytu badania koniunktury branży leasingowej, realizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL, w I kw. 2021r. ankietowane firmy oczekują wzrostu zatrudnienia, po nieznacznej redukcji obserwowanej w ostatnim czasie. Prognozują również istotne pogorszenie jakości portfela, mocniejsze niż miało to miejsce w IV kw 2020 r. Jednocześnie z początkiem 2021 r. firmy spodziewają się przyspieszenia aktywności sprzedażowej, chociaż nie będzie ono tak wyraźne jak obserwowane w IV kw. 2020 r.

Jak wygląda prognoza ZPL na koniec 2021r.?
Firmy leasingowe spodziewają się wyższego poziomu finansowania dla większości badanych grup środków trwałych. Wyraźne wzrosty finansowania oczekiwane są dla pojazdów lekkich oraz dla sektora nieruchomości. Trochę słabsze, ale wciąż wyraźnie pozytywne perspektywy rysują się dla finansowania maszyn i IT. Natomiast negatywne perspektywy są spodziewane w obszarze finansowania środków transportu ciężkiego.

W 2021 roku rynek leasingu odrobi straty poniesione w ubiegłym roku. Dynamika branży leasingowej w 2021 r. na poziomie 11% będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. W bieżącym roku branża leasingowa możne udzielić łącznego finansowania o wartości przekraczającej 77,8 mld zł.