CTP w ERP

fot. proAlpha

Rzetelność w dotrzymywaniu terminów i odpowiednie zaplanowanie produkcji stanowi o przewadze konkurencyjnej. Dzięki zapytaniom CTP (Capable to Promise) możliwe jest ustalenie realistycznych terminów dostaw, co ma znaczenie nie tylko dla klientów, ale i dla przedsiębiorstwa.

Firmowi planiści i handlowcy nie mają łatwego zadania, ponieważ klienci oczekują błyskawicznych dostaw, a najlepiej podania rzeczywistego terminu realizacji zamówienia. W większości przypadków wykorzystywany jest moduł APS zintegrowany z systemem ERP, który podaje tylko szacowany termin dostawy, bez uwzględnienia przeciążeń produkcyjnych. Bardziej wiarygodne i rzetelne w tym zakresie jest narzędzie CTP, zintegrowane z ERP i APS, które dokonuje symulacji terminu realizacji na podstawie konkretnych kryteriów, a ponadto generuje zlecenie tymczasowe, które rezerwuje zasoby.

fot. proAlpha

Czym jest CTP?

CTP (Capable to Promise) oznacza po angielsku „możliwe do potwierdzenia”. W produkcji jest to proces potwierdzania zamówień klientów, w którym pod uwagę brane są dostępne zasoby produkcyjne, zapasy oraz zdefiniowane dla artykułów okresy ponownego nabycia (leadtime). Co istotne, proces ten może obejmować zarówno wiele zakładów, jak i punktów dystrybucji. CTP uruchamia się wtedy, gdy występuje konieczność określenia, kiedy nowe zamówienie lub zamówienie spoza harmonogramu może zostać zrealizowane.

W praktyce CTP jest wskaźnikiem pokazującym, jakie są jeszcze wolne moce krytycznych zasobów na wydziałach i ile jednostek zamawianego indeksu można wyprodukować w zakładanym terminie. Przy czym przy określaniu rzeczywistego terminu realizacji zamówienia brane są pod uwagę takie kryteria, jak ograniczenie produkcji, struktura wyrobu, dostępność materiałów, czas oczekiwania na surowce lub części, wymagania dotyczące komponentów lub podzespołów. Finalnie uzyskana data realizacji jest odzwierciedleniem aktualnych uwarunkowań produkcji oraz przyszłych zamówień.

Dlaczego warto korzystać z CTP? Po pierwsze, zdecydowanie ułatwia pracę planistom produkcji oraz pracownikom działów handlowych, po drugie, przyspiesza realizację zamówień, a po trzecie, dostosowuje plany na wypadek podania niedokładnej daty realizacji zamówienia.

Planowany termin realizacji zamówienia

Planowanie produkcji jest bardzo ważnym procesem w działalności przedsiębiorstwa, ponieważ wpływa nie tylko na organizację pracy i cele strategiczne, ale również na konkurencyjność i zaufanie klientów. W codziennym planowaniu wykorzystuje się systemy APS, które pozwalają zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty produkcji. Dzięki nim można zaplanować termin realizacji zamówienia z wyprzedzeniem, co z kolei wpływa na usunięcie tzw. wąskich gardeł.

Narzędzia typu CTP optymalizują cały proces poprzez harmonogramowanie istniejących zdolności produkcyjnych, co pozwala zaplanować zarówno zlecenia produkcyjne, jak i przekazać klientowi planowany termin realizacji zamówienia.

CTP w systemie proALPHA

System proALPHA ERP dzięki wbudowanemu CTP umożliwia symulację zaplanowania zlecenia tymczasowego na podstawie zapytania ofertowego, zamówienia klienta lub indywidualnego zapytania na wybrany artykuł. Dzięki temu uzyskuje się nie tylko termin realizacji zamówienia, ale również generuje zlecenie tymczasowe, które rezerwuje zasoby pod dane zamówienie.

Warto dodać, że w CTP istnieje możliwość sprawdzenia terminu realizacji z uwzględnieniem przeciążeń w zakresie zasobów oraz materiałów. Przykładowo: taka konieczność występuje, kiedy oczekuje się na materiały od innego dostawcy z krótszym terminem dostawy, ale za to z wyższą ceną. Co ważne, dla każdego rodzaju zasobu można ustalić takie przeciążenia i termin dostawy, które później będą uwzględniane przy symulacji.

Należy jeszcze wspomnieć o innej funkcji CTP, którą jest możliwość określenia maksymalnej ilości towaru, jaka jest możliwa do wyprodukowania dla pożądanej przez klienta daty. Ma to bardzo duże znaczenie dla określenia terminu jak najszybszej dostawy partii zamówienia dla kluczowego klienta.

fot. proAlpha