Pracownicy spółki MAN Truck & Bus przekazali 100 000 euro na pomoc dotkniętym wojną Ukraińcom

Transport w Monachium (fot. MAN)

Kwota 100 000 euro pochodzi ze specjalnego funduszu centowego wszystkich pracowników MAN. Pieniądze zostaną przekazane w ramach darowizny dla ONZ ze wskazaniem na pomoc uchodźcom cierpiących w związku z wojną w Ukrainie.

Pracownicy niemieckich zakładów i przedsiębiorstw MAN zbierają centy ze swoich wynagrodzeń w tzw. „Restcentkasse”, czyli funduszu, który pracownicy mogą w krótkim czasie i bez większych kosztów przeznaczyć na większe wsparcie w sytuacjach awaryjnych.

Zebrane pieniądze (100 000 euro) trafiają na konto przyznane przez ONZ na pomoc dla uchodźców w związku z sytuacją na Ukrainie. Volkswagen od wielu lat jest partnerem programu ONZ ds. uchodźców (UNHCR). Przedstawiciele UNHCR ściśle współpracuje z władzami Ukrainy i krajów sąsiednich w celu zorganizowania pomocy nadzwyczajnej. Pracownicy i wolontariusze są w pogotowiu, aby nieść pomoc humanitarną i zaopatrywać ludność Ukrainy w artykuły codziennej potrzeby. Grupa Volkswagen przekazała ONZ już milion euro w imieniu wszystkich swoich marek na pomoc humanitarną uchodźcom.

Inne akcje pomocowe pracowników koncernu
Od wybuchu wojny w Ukrainie pracownicy MAN na szeroką skalę włączyli się w pomoc potrzebującym. Organizują zbiórki pieniężne i zbiórki darów, organizują transporty, a także oferują bezpośrednią pomoc uchodźcom. W miarę możliwości MAN wspiera organizacje charytatywne, udostępniając im swoje pojazdy. Wiele zakładów produkcyjnych i spółek handlowych dostarcza zebrane dary do regionów objętych kryzysem i przewozi uchodźców w bezpieczne miejsca.

Słowacja (fot. MAN)

Szczególną gotowość do udzielania wsparcia obserwowana jest w zakładach i spółkach handlowych w krajach graniczących bezpośrednio z Ukrainą. Na przykład w Polsce, gdzie pracownicy MAN zorganizowali transport i noclegi dla ukraińskich koleżanek i kolegów, którzy wraz z członkami rodzin opuszczali swoją ojczyznę. Ponadto dostarczyli do granicy artykuły spożywcze i artykuły higieniczne pierwszej potrzeby.

Przy organizacji licznych zbiórek dla potrzebujących pracownicy spółek i zakładów MAN we wszystkich krajach często współpracują z organizacjami partnerskimi. Na przykład, cotygodniowe transporty z pomocą zebraną przez Słowację, w które włączyła się także spółka MAN Austria, realizowane są za pośrednictwem partnerów z terenów przygranicznych w Ukrainie, gdzie organizowana jest ich dalsza dystrybucja. W pierwszym transporcie dostarczono 10 000 konserw z artykułami spożywczymi oraz leki, śpiwory i generatory prądu.

Francja (fot. MAN)

Udostępnienie pojazdów jest istotnym aspektem pomocy. Spółka MAN Truck & Bus France udostępniła służbie obrony cywilnej, która we Francji jest odpowiedzialna za koordynację przekazywania darów, pięć pojazdów ciężarowych MAN i innych firm partnerskich współpracujących z MAN. Dzięki temu na granicę polsko-ukraińską zostało już przewiezionych z Francji wiele ton towarów.

W Polsce pracownicy MAN udostępnili dziennikarzom samochody dostawcze TGE, dzięki którym również redakcje magazynów branżowych mogły włączyć się w akcje pomocowe.

Transport w Polsce (fot. MAN)

Także pracownicy spółek i zakładów na terenie Niemiec mogą się pochwalić znakomitą współpracą między inicjatywą prywatną, firmą MAN i organizacjami partnerskimi. W Norymberdze i Monachium wolontariusze posortowali ponad 1 800 paczek z darami i zapakowali je na ponad 100 europaletach. Dzięki temu dwa pojazdy ciężarowe MAN z 34 paletami darów zebranych w ramach akcji zorganizowanej w MAN mogły wyruszyć do północnej Rumunii. Tam znajduje się główny punkt logistyczny obsługiwany przez organizację charytatywną Zakonu Joannitów Johanniter Unfallhilfe e.V., która jako partner MAN przekazuje pomoc do Ukrainy. Także zakład produkcyjny podzespołów w Salzgitter udostępnił samochód TGE, który przewiózł liczne dary na granicę.

Monachium (fot. MAN)

W ramach inicjatywy „Brucker helfen der Ukraine“ podjętej w miejscowości Fürstenfeldbruck koło Monachium firma MAN udostępniła zestaw z ciągnikiem TGX. Za kierownicą usiadło dwóch pracowników MAN, którzy bez wynagrodzenia przewieźli załadowany po brzegi darami TGX do Lublina. Stacja serwisowa MAN z Dortmundu, we współpracy ze stowarzyszeniem pomocy dzieciom „Kinder brauchen unsere Hilfe“ (KIBU), zorganizowała zbiórkę rzeczy pierwszej potrzeby. Pracownicy oddziału w Hagen z własnej inicjatywy dostarczyli wiele ton środków pomocy do Krakowa, gdzie przekazali je miejscowej organizacji Caritas. W regionie dystrybucyjnym Północ-Południe zakłady MAN wsparły akcję pomocy organizowaną przez firmę spedycyjną Spedition Bode, która dostarczyła do Warszawy 15 ciężarówek wypełnionych rzeczami dla potrzebujących. Region sprzedaży Południe zebrał od niemieckich stacji serwisowych ponad 500 apteczek, które zostały dostarczone do Ukrainy.

Gotowość naszych koleżanek i kolegów do pomocy potrzebującym jest zadziwiająca, a wola pomocy nie ustaje. Jesteśmy dumni, że pracownicy MAN z takim zaangażowaniem włączają się w akcje, wykazując przy tym ogromną pomysłowość. Cieszymy się, gdy nasza pomoc dociera do jej adresatów“ –  mówi Fabian Heidinger, koordynator akcji pomocy w koncernie.

Haga (fot. MAN)
Słowacja (fot. MAN)