Trzej wiodący producenci pojazdów użytkowych Daimler, TRATON i Volvo wspólnie na rzecz elektromobilności

fot. Daimler Truck

Trzej wiodący producenci pojazdów użytkowych – Daimler Truck, Grupa TRATON GROUP i Grupa Volvo utworzą spółkę joint venture i planują budowę i eksploatację w Europie publicznej sieci punktów ładowania o wysokiej wydajności, przeznaczonej dla elektrycznych ciężkich samochodów ciężarowych do transportu dalekobieżnego i autokarów.

W ten sposób firmy chcą wnieść swój wkład w stworzenie do 2050 r. europejskiego systemu transportowego neutralnego dla klimatu.

Udziały trzech stron umowy w planowanej spółce joint venture będą równe, a jej działalność operacyjna rozpocznie się w 2022 r., po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód. Strony zobowiązują się zainwestować w tym celu łącznie 500 mln euro. Będzie to zdecydowanie największa inwestycja w infrastrukturę ładowania dla ciężkich samochodów ciężarowych w Europie.

W ciągu 5 lat od utworzenia spółki strony planują utworzyć i uruchomić co najmniej 1700 wysokowydajnych punktów ładowania, wykorzystujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Punkty będą położone przy autostradach i w ich pobliżu, a także w węzłach logistycznych i w punktach rozładunkowych. Dodatkowi partnerzy i subwencje publiczne mają przyczynić się w przyszłości do znacznego zwiększenia liczby punktów ładowania.

Wspólne przedsięwzięcie jest odpowiedzią na pilną potrzebę stworzenia wysokowydajnej sieci ładowania, a tym samym wsparcia operatorów flot samochodów ciężarowych w przechodzeniu na rozwiązania transportowe o neutralnej emisji CO2 – zwłaszcza w ciężkim transporcie dalekobieżnym. Wysokowydajna infrastruktura ładowania dla transportu dalekobieżnego stanowi ekonomicznie racjonalną drogę do znacznego obniżenia emisji CO2 w krótkim czasie.