Volvo Trucks Poland: Silniejsi, bardziej doświadczeni, spokojniejsi, pełni optymizmu

Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska (fot. VTP)

O ubiegłorocznych sukcesach marki Volvo Trucks i perspektywach na rok bieżący rozmawialiśmy z Małgorzatą Kulis – dyrektor zarządzającą Volvo Trucks Poland.

Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Poland (fot. VTP)

Małgorzata Kulis: Rok 2020 przejdzie do historii jako ten, w którym wszystkie plany wymagały natychmiastowej i zdecydowanej korekty. W zasadzie z dnia na dzień musieliśmy dostosować się do nowej rzeczywistości i nauczyć się w niej skutecznie funkcjonować. Patrząc na osiągnięte wyniki, jestem przekonana, a jednocześnie ogromnie dumna, że nasza organizacja zdała ten trudny egzamin celująco.

Jeśli chodzi o sprzedaż samochodów nowych, to odczucia mam bardzo pozytywne. Nieco zaskakuje, ale też napawa optymizmem szczególnie druga połowa roku, kiedy nastąpiło znaczące odbicie po bardzo słabych pierwszych dwóch kwartałach. Rok 2021 zapowiada się jeszcze bardziej obiecująco, patrząc na portfel zamówień od klientów. Bardzo cieszy nas duża i wciąż rosnąca liczba zamówień na pojazdy nowej gamy. Rok 2020 był dla nas również sukcesem w segmencie podwozi dostarczonych na polski rynek – znacznie zwiększyliśmy ich udział w naszej sprzedaży i co ważne w segmencie ciężkim jesteśmy liderem z udziałem ponad 20%. Konkludując: rok 2020 na pewno postrzegamy dla naszej organizacji w kategoriach bardzo udanego!

Rynek pojazdów używanych po początkowej mocnej korekcie cenowej bardzo szybko odrobił straty. Dział Pojazdów Używanych Volvo Trucks zakończył rok 2020 z rekordowym wolumenem sprzedaży i historycznie niskim magazynem pojazdów. To, co cieszy bardzo, to fakt, że nabywcy pojazdów używanych coraz częściej inwestują w kontrakty serwisowe i korzystają z finansowania fabrycznego. To znak, że profil klienta w tym segmencie również wszedł na bardziej zaawansowany poziom. Jeśli chodzi o wyniki obszaru service market, to zdecydowane spadki obrotów zanotowaliśmy jedynie w marcu, kwietniu i maju. W kolejnych miesiącach sytuacja zaczęła się poprawiać i obecnie wyniki są na bardzo dobrym poziomie, w wielu lokalizacjach znacznie wyższym niż w 2019 r. W ubiegłym roku, pomimo sytuacji związanej z COVID-19, kontynuowaliśmy inwestycje w rozwój sieci, realizując dwie rozbudowy w naszych serwisach własnych, prywatni Partnerzy Volvo Trucks również dokonali inwestycji w swoje punkty serwisowe.

Podsumowując miniony rok, przede wszystkim mam poczucie, że otaczają mnie bardzo profesjonalni, przewidujący klienci oraz kompetentny i lojalny zespół współpracowników. Połączenie tych dwóch czynników z bardzo silną ofertą produktową, którą dziś dysponujemy, pozwoliło nam bardzo szybko dostosować się do nowych, trudnych warunków. Widać również, że nasi klienci wyciągnęli wnioski z kryzysowego roku 2009 i tym razem w przeważającej większości wyszli z całego zamieszania bez szwanku. Wszyscy w większym stopniu zaczęli korzystać z nowoczesnych technologii, wzrosła rola i waga procesów cyfrowych, rozwiązań on-line, elektronicznego obiegu dokumentów i okazało się, że efektywność takiej pracy pozwoliła odzyskać część czasu, który można dziś zainwestować w inne projekty. Zaufanie dla nas, naszych produktów i usług w połączeniu z zaangażowaniem naszych ludzi sprawiło, że w rok 2021 wchodzimy silniejsi, bardziej doświadczeni, spokojniejsi, pełni optymizmu i co tu dużo mówić, z rewelacyjną, mocno zaakcentowaną pozycją startową.

W roku 2021 będziemy kontynuować naszą strategię zrównoważonego wzrostu, umacniając także, choć nadal selektywnie, już dziś silną pozycję Volvo Trucks w segmencie podwozi. Patrząc na nasz portfel zamówień, jestem dziś dość spokojna o wynik. Zdecydowanie pomaga nam nowa gama pojazdów. Już teraz widać, że nowe modele przyjęte zostały z dużym zaufaniem i jeszcze większym zainteresowaniem. Zamierzamy zwiększyć sprzedaż pojazdów z silnikami zasilanymi gazem LNG i CNG oraz być liderem wprowadzenia na rynek polski pierwszych cięższych samochodów elektrycznych. W sferze usług bardzo mocno będziemy akcentować prewencję napraw oraz optymalne dla klientów planowanie obsług technicznych.