Koronawirus: Stanowisko ACEA wobec pandemii

Fot. Pixabay

Rozprzestrzenianie się koronawirusa osiąga obecnie nieprzewidywalny zasięg. Granice krajów są częściowo zamknięte, a kontakty osobiste ograniczone do niezbędnego minimum. Ta trudna sytuacja stanowi nie lada wyzwanie dla firm transportowych i producentów motoryzacyjnych. Wpływ koronawirusa na społeczeństwo i globalną gospodarkę jest bezprecedensowy, co ma poważne konsekwencje dla przemysłu motoryzacyjnego.

W całej Unii Europejskiej producenci pojazdów prowadzą około 229 zakładów montażu i produkcji pojazdów, zatrudniając bezpośrednio w produkcji 2,6 mln Europejczyków. Szerszy sektor samochodowy zapewnia pośrednie i bezpośrednie miejsca pracy dla 13,8 mln osób w UE. Wpływ finansowy kryzysu COVID-19 na przemysł motoryzacyjny jest druzgocący. Zarówno produkcja, jak i sprzedaż samochodów osobowych, pojazdów użytkowych oraz komponentów gwałtownie się  zatrzymała w większości krajów Europy i w innych regionach świata. Pracownicy, którzy siedzą w domu, otrzymują obniżone dochody, ponieważ ich tymczasowe zasiłki są niższe niż ich wynagrodzenia, czasem znacznie.

ACEA docenia zapowiedziane już środki polityczne, które zapewnią bardzo potrzebne natychmiastowe wsparcie zarówno pracownikom, jak i firmom. Stowarzyszenie zwraca jednak uwagę na potrzebę pilnego dialogu z przewodniczącym Komisji Europejskiej. Konieczne jest bowiem podjęcie konkretnych środków w celu uniknięcia nieodwracalnych i fundamentalnych szkód w sektorze przy trwałej utracie miejsc pracy, zdolności produkcyjnych, innowacji i zdolności badawczych. Europa powinna również przygotować się do stymulowania ożywienia sektora motoryzacyjnego, który będzie miał kluczowy wpływ na przyspieszenie ożywienia całej gospodarki europejskiej.

Oczywiste jest, że to najgorszy kryzys, jaki kiedykolwiek wpłynął na przemysł motoryzacyjny – powiedział Eric-Mark Huitema, dyrektor generalny ACEA. – Gdy cała produkcja zatrzymuje się, a detaliczna sieć sprzedaży zostaje skutecznie zamknięta, zagrożone są miejsca pracy około 14 mln Europejczyków. Wzywamy do zdecydowanych i skoordynowanych działań na szczeblu krajowym i unijnym w celu zapewnienia natychmiastowego wsparcia płynności przedsiębiorstwom motoryzacyjnym, ich dostawcom i dealerom – dodaje Huitema.

Łańcuchy dostaw

ACEA zwraca uwagę na to, że w obecnej sytuacji ważne jest również utrzymanie produkcji i dostaw części zamiennych, a także funkcjonowania sieci serwisowych. Jest to niezbędne nie tylko do utrzymania logistycznego łańcucha dostaw, ale również do pracy służb ratowniczych, takich jak pogotowie ratunkowe, strażacy, organy ścigania, organizacje pomocy i inne usługi publiczne i komunalne. Swobodny przepływ leków, żywności, paliw, sprzętu i części zaopatrzeniowych w całej UE musi być zagwarantowany w każdych okolicznościach.

Bez nowych przychodów i jak najszybszego powrotu do normalności wielu producentów pojazdów i ich dostawców napotka poważne problemy z płynnością finansową w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Dostępne poziomy gotówki różnią się w zależności od sektora, ale z pewnością sporo firm może napotkać niedobory już w ciągu jeśli nie tygodni, to najbliższych miesięcy. Sektor motoryzacyjny jest bardzo kapitałochłonny. Firmy polegają na częstym refinansowaniu w celu finansowania swojej działalności. W obecnej sytuacji firmom trudno będzie uzyskać nowe finansowanie od banków komercyjnych i/lub inwestorów – konieczne są działania wspierające ze strony Komisji Europejskiej i centralnych unijnych instytucji finansowych.