Idea Getin Leasing liderem finansowania

Rok 2018 był kolejnym rokiem wzrostów na rynku leasingu transportu ciężkiego. Według danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL) branża sfinansowała inwestycje w tym obszarze na kwotę 19,5 mld zł, osiągając dynamikę +11,4% r/r. Liderem finansowania inwestycji w branży TSL pozostaje Idea Getin Leasing SA (IGL).

Spółka w ubiegłym roku sfinansowała inwestycje na rynku TSL na kwotę 2,4 mld zł. Wynik ten obejmuje kategorie pojazdów ciężarowych o DMC pow. 3,5 t, ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, autobusy i pojazdy specjalistyczne. IGL utrzymała pozycję lidera i sfinansowała 14 354 szt. środków transportu ciężkiego.

Wśród poszczególnych segmentów, IGL utrzymała pierwszą pozycję w obszarze finansowania ciągników siodłowych. Spółka w 2018 r. podpisała umowy o wartości ponad 1,2 mld zł na 5 525 szt. tych pojazdów. Jest liderem z 13,3% udziałem w rynku. IGL sfinansowała również największą liczbę naczep/przyczep – 5 950 szt., których wartość wyniosła 608,5 mln zł, a udział w rynku – 15,4% . Spółka podpisała też umowy na największą liczbę autobusów
– 446 szt., o wartości 137,8 mln zł, osiągając w tym segmencie 10,3% udziału w rynku. W kategorii pojazdów ciężarowych o DMC pow. 3,5t, IGL sfinansowała 1 824 szt. na łączną kwotę 384 mln zł, osiągając 11,3% udział w rynku.

Małgorzata Terlecka-Urbanik, dyrektor Departamentu Transportu i Maszyn Budowlanych Idea Getin Leasing SA.

Pozycję lidera leasingu w segmencie TSL zawdzięczamy zwiększonym inwestycjom przedsiębiorców, którzy w ubiegłym roku chętniej decydowali się na rozbudowę swoich flot, także ze względu na obowiązek dostosowania pojazdów ciężarowych do normy Euro 6. Naszą siłą są ludzie. Posiadamy zespół handlowców dedykowanych branży TSL. Doskonale znają rynek, branżę i potrzeby klientów. W kanale finansowania poprzez sieć własną handlowców, sprzedaż IGL wzrosła w 2018 r. o 14%. Dzięki temu wskazujemy klientom najlepsze rozwiązania w zakresie finansowania inwestycji i jesteśmy blisko rynku, pomimo sygnałów o spowolnieniu w strefie Euro, czy perspektywy zmiany unijnych przepisów na mniej korzystne.
– mówi Małgorzata Terlecka-Urbanik, dyrektor Departamentu Transportu i Maszyn Budowlanych Idea Getin Leasing SA.

Idea Getin Leasing pozostaje także liderem finansowania pojazdów dostawczych o DMC do 3,5 t, z łącznym wynikiem 9 669 szt. i wartością zrealizowanych kontraktów niemal 696 mln zł, co przełożyło się na 12,3% udział w rynku. Spośród wszystkich spółek leasingowych, IGL w 2018 roku sfinansowała najwięcej pojazdów: łącznie aż 57 771 szt. (osobowe, dostawcze i środki transportu ciężkiego), na kwotę 5,8 mld zł.
Łącznie w 2018 r. Idea Getin Leasing sfinansowała inwestycje przedsiębiorców we wszystkich kategoriach na kwotę ponad 7,5 mld zł, osiągając 9,2% udział w całym rynku i potwierdzając swoją pozycję w ścisłej czołówce firm leasingowych w Polsce.